MTÜ Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon (LTA, endine Transiidi Assotsiatsioon ehk TRASS) loodi viie juhtiva transiidi ja raudteevedudega tegeleva firma poolt 19. septembril 2001. aastal.

LTA on vabatahtlik mittetulundusühing, mille peamine eesmärk on rahvusvahelise logistika ja kaubavahetuse arendamine Eestis.

Assotsiatsiooni põhikiri registreeriti Tallinna Linnakohtu registriosakonnas 15. novembril 2001. aastal. Viimati muudeti seda (koos ühingu nime muutmisega) 14. aprillil 2008.

Ühingu juhtimise kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, igapäevast tegevust suunab ning viib ellu juhatus.

Praktiliseks eripäraks on Ühingu puhul asjaolu, et selle tegevusest võtavad üldkoosolekute kaudu aktiivselt osa kõik Assotsiatsiooni liikmed.

MTÜ Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni liikmeteks võib olla iga juriidiline ja füüsiline isik, kes vastab Ühingu põhikirja nõuetele ning ja kelle tegevus ei ole vastuolus Ühingu liikme kohustustega. Otsuse uute liikmete vastuvõtu kohta teeb LTA Üldkoosolek.

Mittetulundusühingu asutajaliikmeteks olid sellised tolle aja Eesti logistika ja transiidi sektori lipulaeva-firmad, nagu AS Pakterminal (praegu AS Liwathon E.O.S.), AS E.O.S. (praegu samuti AS Liwathon E.O.S.), AS Edelaraudtee, AS EVR Ekspress ja AS Milstrand.

Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni esinduslik liikmeskond ühendab endas hetkel peamiseid sadama- ja raudteevedude teenuseid pakkuvaid operaatoreid, samuti Eesti suuremaid rahvusvahelise logistika ja transiidiga tegelevaid firmasid.

Ava täisvaade