Jaanuari lõpus alustas tööd täielikult uuendatud Järve veoalajaam. Uus veoalajaam tagab kindlama elektrivarustuse kontaktvõrgu elektrifitseeritud Tallinn-Keila liinil ja raudtee infrastruktuuri elektriliinidel. Antud objektiga lõpetati tööd projekti „Elektrifitseeritud raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimine“ raames, mida kaasfinantseeriti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF). Projekti realiseerimise käigus rekonstrueeriti kontaktvõrk Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Vasalemma liinil, kontaktvõrku toitvad veoalajaamad Järvel ja Keilas ning soetati kontaktvõrgu hooldussõiduk.

Projekti eesmärgiks oli reisijateveo jätkuv tagamine olemasoleva rööbaselektritranspordiga. Nii Järve kui ka Keila raudtee veoalajaam on ehitatud üle 50 aasta tagasi ja seadmed on enamasti pärit 1960. aastatest vastavalt tollal kehtinud tehnilistele lahendustele. Seadmete vananemise ja amortiseerumise tõttu oli raske tagada kontaktvõrgu ja raudtee tarbijatele kindel elektrivarustus. Veoalajaamade rekonstrueerimine maksis 5,3 mln eurot.

Kontaktvõrk Tallinn – Paldiski ja Keila – Vasalemma liinil on ehitatud aastatel 1958-1964. Kontaktvõrk rekonstrueeriti  kiirusele, mis võimaldab reisirongidel sõita peateedel kuni 160 km/t. Kasutati lahendusi, mis vähendavad edaspidi kontaktvõrgu hoolduse ja remondi kulutusi ning aega. Kontaktvõrgu renoveerimise käigus asendati kõik kontaktvõrgu elemendid. Kontaktvõrgu rekonstrueerimistöid teostati elektrifitseeritud raudteel pikkuses 84,33 km. Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere elektrifitseeritud liini kontaktvõrk saab elektrivarustuse rekonstrueeritud veoalajaamadest 3kV alalisvoolu pingel.

Peatöövõtja Elektrizace železnic Praha a.s. alustas rekonstrueerimistöödega 2013. aasta lõpus, mille käigus rajati veoalajaama uued hooned, paigaldati uued jaotusseadmed, mis ühendati olemasolevate liinidega ning demonteeriti vanad jaotusseadmed. Uude töökindlamasse ja kompaktsemasse veoalajaama ehitati 35-kilovoldised, 10-kilovoldised ja 3-kilovoldised jaotlad. Olulisema muudatusena oli alaldite üleminek 12-pulse süsteemile, mis parandab elektri kvaliteeti kontaktvõrgus.

ÜF projekti tulemuste jätkusuutlikkuse tagamiseks soetati hooldussõiduk kontaktvõrgu kontrolli ning hooldus- ja remonditööde läbiviimiseks. Kontaktvõrgu hooldussõiduk võimaldab tagada kontaktvõrgu häireteta töö ja kiire liikluse taastamise kontaktvõrgu rikete või avariide korral.

2015. aastal plaanib Eesti Raudtee Raasiku veoalajaama uuendamisesse investeerida ligikaudu 300 tuhat eurot. Esmajoones uuendatakse veoalajaama veotrafod koos alaldiga.

Vananenud seadmete asendamisega planeeritakse tagada parem koostoime rekonstrueeritud veoalajaamadega Järvel ja Keilas ning  kindlam kontaktvõrgu elektrivarustus Tallinn-Ülemiste liinil.

Seega avaldavad uuendustööd suurimat mõju elektri kvaliteedile kontaktvõrgus.

07.04.2015
Ava täisvaade