Hiljutine konsultatsioonifirma G. P. Wild poolt läbi viidud uuring näitab, et kruiisituristid kulutavad Tallinnas viibides keskmiselt 59,06 eurot inimese kohta ja on oma külastuse erinevate aspektidega väga rahul. Kõige kõrgemalt hindavad nad kohalike sõbralikkust, töötajate viisakust ning linna ajaloolisi vaatamisväärsusi. 

Tallinna Sadama turundus-ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro sõnul saab kruiisituristide ostude mõju aastas hinnata ligi 30  miljoni euro vääriliseks. „Käesoleva aasta jooksul külastas Tallinna üle poole miljoni  kruiisireisija. Võttes aluseks uuringu tulemuse, mille järgi on keskmine kulutus reisija kohta 59,06 eurot, saame kruiisireisijate ostude kogu mõjuks hinnata ligi 30  miljonit eurot. Selle summa puhul ei ole tegu veel kogumõjuga Eesti majandusele, lisanduvad ka tasud sadamale, riigiametitele ning kruiisifirmasid teenindavatele ettevõtetele.“
 
Kruiisituristi keskmine kulutus 59,06 eurot hõlmab kõiki ostude kategooriaid. Uuringu järgi oli kõige populaarsem ostuartikkel ekskursioon, mille soetasid 54 protsenti linnaga tutvunud reisijatest, kulutades sellele keskmiselt 24,16 eurot inimese kohta. Vastavalt uuringule kulutab kruiisireisija Tallinnas lisaks ekskursioonidele veel 34,90 eurot, mis kulub peamiselt kohaliku käsitöö, suveniiride, toidu, joogi ja riietuse peale.
 
“Uuring näitas, et 70 protsenti reisijatest ostab kohalikku käsitööd ning suveniire, kulutades keskmiselt 16,80 eurot ostu peale. 60 protsenti küsitletutest ostab Tallinnas olles sööki ja jooki, tasudes keskmiselt 11,61 eurot ostu kohta. 25 protsenti kruiisituristidest kulutab Tallinna külastades riiete peale, keskmine summa ostu kohta on 25,29 eurot,“ kirjeldas Arro.
 
 
 
 
97 protsenti uuringus osalenud kruiisireisijatest olid Tallinna külastusega väga rahul, andes keskmiseks hindeks viiepallisüsteemis 4,28 ja öeldes, et nende külastus vastas või ületas nende ootusi. Kohalike sõbralikkust ja töötajate viisakust hinnati kõige kõrgemalt, antud kategooriad said keskmisteks hinneteks vastavalt 4,33 ja 4,27 punkti ning 86 protsenti vastanutest olid nendega kas äärmiselt rahul või väga rahul. Linna ajaloolisi vaatamisväärsusi ja muuseume hinnati keskmiselt hindega 4,26 ning 86 protsenti vastanutest olid nendega kas äärmiselt rahul või väga rahul.
 
Uuringu valimisse kuulus 937 kruiisituristi, kes külastasid Tallinna 2015. aasta juulis, augustis või septembris. 38 protsenti neist olid pärit Suurbritanniast, 26 protsenti Saksamaalt ja 18 protsenti USAst. Esindatud olid ka inimesed Austraaliast, Kanadast ning Itaaliast.
 
Küsitletud kruiisireisijate keskmine vanus oli 57 ning keskmine sissetulek leibkonna kohta 71 000 eurot aastas.
 
Uuring viidi läbi kruiisiturismi konsultatsioonifirma G. P. Wild poolt  Läänemere kruiisisadamaid ja sihtkohti ühendava organisatsiooni Cruise Baltic tellimusel. Selliseid uuringuid korraldab G. P. Wild igal aastal.
 
22.12.2015
Ava täisvaade