Tallinna Sadam on uuendanud infot Muuga sadamas asuvate vabade maa-alade kohta. Tutvu Eesti suurima ja sügavaima kaubasadama võimalustega tootmis- ja logistikaettevõtetele lähemalt.

Muuga sadama idaosas on Tallinna Sadam oma potentsiaalsete klientide jaoks ette valmistanud ligikaudu 65 ha ulatuses krunte, suurusega 0,3-39 ha. Maatükkide piire saab ka vastavalt vajadusele muuta ja moodustada vajaliku suurusega krundi katastriüksuse piires.Muuga sadama kesk-ja lääneosas on ette valmistatud ligikaudu 12 ha ulatuses krunte, suurusega 0,3-4 ha.
 
Maa-ala eelised Muuga sadamas on hea asukoht sadama vahetus läheduses, hea juurdepääs sadamakaidele, terminalidele ning põhimaanteedele, suurepärane ühendus teiste riikidega nii meritsi, raudteed kui maismaad mööda, pikaajalised maakasutuslepingud, vabatsooni kuulumine ja kindel partner riigiettevõte AS Tallinna Sadam näol.
 
16.02.2016
Ava täisvaade