Täna ja eile toimus veebiformaadis logistikakonverents TRANSESTONIA 2020, mis keskendus Eestis läbiva konteinerrongi teenuse arendamisele Hiina ja Rootsi vahel. Konverentsil olid nii logistika- kui avaliku sektori esindajad Hiinast, Kasahstanist, Venemaalt, Eestist ja Rootsist. 

Konverentsi avasõnades rõhutas majandus- ja taristuminister Taavi Aas kui oluline on kaubakoridoride toimimise toetamine ja arendamine, eriti pandeemia põhjustatud majanduslanguse ajal. 

„Tänapäeval puudub Põhjamaade suurimatel keskustel Rootsil ja Norral otsene ja loogiline transpordikoridor Hiinasse raudtee kaudu ning selles peitub realiseerimata võimalus Eestile kui transiidimaale. Kaasaegne konteinerrongi teenus tagab kiiremat ühendust kui traditsiooniline meretranspordi lahendus ning suureneva tarnimiskiiruse tõttu pakub taskukohast alternatiivi  õhutranspordile. Transpordikanalite mitmekesistamine aitab vähendada ettevõtete tarneriske ning loob riigile kindlustunde, sh pandeemia tingimustes,“ sõnas Aas.

Eile toimus ka TRANSESTONIA poliitiliste delegatsioonide ümarlaud, kus Hiina, Kasahstani, Venemaa, Eesti ja Rootsi avaliku sektori esindajad arutasid uue raudteekoridori potentsiaali üle. Diskussiooni tulemusena kiideti heaks Tallinna deklaratsiooni tekst, millega lubasid osapooled tugevdada koostööd ja suhtlust Põhja-Siiditee koridori riikide vahel, et suurendada kaubaveomahte ja arendada uusi äriteenuseid, võttes arvesse riiklikke arenguprogramme ja rahvusvahelisi lepinguid Euro-Aasia marsruutide valdkonnas.

Edaspidine töö reaalse konteinerrongiliikluse käivitamiseks toimub äritasemel. Rootsi-Hiina ekspresskoridori potentsiaalne omanik, Rootsi ettevõte Greencarrier, jätkab tööd ja läbirääkimisi uue konteinerrongi liini käivitamiseks. Projekti edukas elluviimine nõuab head rahvusvahelist koostööd kõigi osapoolte vahel ja ka avaliku sektori toetust.

TRANSESTONIA 2020 korraldas Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon (LTA). Toetasid Majandus- ja kommunikatsiooniminsiteerium, Välisministeerium, Kasahstani Eesti Suursaatkond, EAS, ERDF, Tallinna Sadam, Eesti Raudtee ja Operail.

Pildid / TRANSESTONIA 2020

 

 

 

 

Pildid / TRANSESTONIA 2020_2

14.05.2020
Ava täisvaade