Tallinna Sadama sadamaid läbis käesoleva aasta veebruaris  1,47 miljonit tonni kaupa, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 470 tuhat tonni väiksem tulemus. Veebruaris sadamat külastanud kaubalaevade arv oli aga mullusest  13 võrra suurem. 

Kaubagruppidest kasvas veebruaris veeremite maht 1,83 tuhande tonni võrra 353 tuhande tonnini.
 
Suurima kaubagrupi vedellasti maht kahanes veebruaris 418 tuhat tonni 776,2 tuhande tonnini.  Sadamat läbinud konteinerite arv langes aasta teisel kuul 1800 TEUd 15 435 TEUni ning konteinerites veetud kaupade kogus langes 7 tuhande tonni võrra 130,3 tuhande tonnini. Sadamaid läbinud segalasti kogus oli 31,7 tuhat tonni ning puistlasti kogus 178,8 tuhat tonni, vähenedes mullusega võrreldes vastavalt 14,5 tuhat tonni ja 31,8 tuhat tonni.
 
Veebruaris külastasid Tallinna Sadama sadamaid kaubalaevad 134 korda.
03.03.2016
Ava täisvaade