Käesoleva aasta kolme kuu kokkuvõttes läbis Tallinna Sadama sadamaid 5 miljonit tonni kaupa ning 1,92 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aastaga vähenes esimeses kvartalis kaubamaht 5% ning reisijate arv kasvas 1% võrra.

Kaubamahu vähenemine toimus enamasti vedellasti mõjul, teiste lastiliikide mahud mõnevõrra kasvasid.  
 
Rahvusvahelises reisijateveos  kasvas reisijate arv kolme kuu kokkuvõttes 10 tuhande inimese ehk 1 % võrra 1,92 miljoni reisijani, mis suurenes peamiselt Tallinn- Helsingi liini mõjul. Teistel laevaliinidel reisijate arv vähenes. 
 
Mandri ja suursaarte vahelises reisijateveos teenindas Tallinna Sadama tütarettevõte TS Laevad esimeses kvartalis kokku 338,6 tuhat reisijat ja 156,6 tuhat sõidukit. 
 
Esialgsetel andmetel kasvasid Tallinna Sadama grupi tulud kolme kuu kokkuvõttes 9,9 miljonit eurot ehk 37% võrra 36,6 miljoni euroni.  Kolme kuu kokkuvõttes kasvasid kulud 6,3 mln euro ehk 54% võrra 18,1 mln euroni. Esimeses kvartalis kasvas ettevõtte puhaskasum 3,6 miljoni euro ehk 25% võrra 18,2 miljoni euroni.  Kontserni tulude, kulude ja kasumi kasv tulenes  enim parvlaevaliikluse opereerimisest, mis on lisandunud uus ärivaldkond. Puhaskasumi kasvus sisalduvad muuhulgas laevatehastelt saadud trahvisummad.
 
Tallinna Sadama kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele veel tütarettevõtted TS Energia, TS Shipping ja TS Laevad.
06.04.2017
Ava täisvaade