Rootsi juhtiva elurikkuse ja loodushüvede teemadele keskenduva konsultatsiooniettevõtte Ecogaini hinnangul on Tallinna Sadam kõige enam looduslikku mitmekesisust väärtustav suurettevõtte Balti riikides. Viiekümnest Balti suurettevõttest oli Tallinna Sadam ainuke, kes sai kõrgeima hinnangu oma kestliku arengu eesmärkide ja tegevuste planeerimise eest.

Kõrgeima hinnangu ehk „rohelise tule“ on Ecogaini poolt koostatud bioloogilise mitmekesisuse indeksis (Ecogain Biodiversity Index) saanud vaid need Põhjamaade ja Baltikumi suurettevõtted, kes on oma raportites määratlenud eesmärgiks hoida elurikkust samal tasemel või seda suurendada aastaks 2030.

Tallinna Sadama kvaliteedi- ja keskkonnajuhi Ellen Kaasiku sõnul on Tallinna Sadam oma äri- ja arendustegevuses järjekindlalt panustanud, et ettevõtte tegevustest tekkiv ökoloogiline jalajälg oleks minimaalne. „Meie pikaajaline eesmärk on teaduspõhise lähenemisega hoida mere rannikualade liigirikkust oma tegevusega seotud piirkondades samal tasemel 2030. aastani,“ selgitas Kaasik.

Tallinna Sadama puhul toodigi esile teaduspõhist lähenemist looduslikku mitmekesisuse mõjude kaardistamisel ja nende valdkondade prioriseerimist, kus ettevõtte tegevustega võib kaasneda suurim mõju. Lisaks pöörati indeksis tähelepanu sellele, et Tallinna Sadamon väljatöötanud ja regulaarselt  jälgib adekvaatseid mõõdikuid rannikualadelt, saavutamaks oma pikaajaline eesmärk säilitada liigirikkus oma tegevusalade lähiümbruses.

“Kollase tule” sai Balti regioonis Latvenergo AS (Läti), Tallinna Lennujaam, LHV Group ja Ignitis UAB (Leedu).  Viiekümne suurima Põhjamaade ettevõtte hulgast sai sarnaselt Tallinna Sadamaga kõrgeima hinnangu vaid Vattenfall AB (Rootsi), Boliden AB (Rootsi), Hennes & Mauritz AB (Rootsi) ja UPM-Kymmene Oyj (Soome).

Ecogain Biodiversity Index võtab arvesse Rootsi, Põhjamaade ja Baltimaade riikide viiekümne suurima ettevõtte tegevuste läbipaistvust elurikkuse hoidmise toetamisel. Indeks koostatakse vastavate ettevõtete arengukavade ja jätkusuutlikkuse raportite põhjal, mida analüüsitakse kahekümne kolme elurikkuse hoidmisega seotud kriteeriumiga.

(Allikas: https://www.ts.ee/tallinna-sadam-on-baltikumi-koige-enam-looduslikku-elurikkust-vaartustav-suurettevote/)

01.06.2021
Ava täisvaade