III kvartalis ja 9 kuu kokkuvõttes  Tallinna Sadama kontserni teenindatud kauba maht ja reisijate arv ning müügitulu ja korrigeeritud EBITDA kasvasid

Tallinna Sadama ja tütarettevõtete  III kvartali müügitulu moodustas 38,9 miljonit  eurot ja 9 kuu kokkuvõttes 101,1 miljonit eurot.  Kontserni korrigeeritud EBITDA oli III kvartalis 24  miljoni  eurot ja puhaskasumiks kujunes 18,1 miljonit eurot. III kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,5 miljonit tonni kaupa ning teenindati 3,5 miljonit reisijat.
 
Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul kasvas ettevõtte müügitulu III kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6,2 mln euro ehk 19% võrra, andes enamuse Tallinna Sadama 9 kuu müügitulu kasvust  ning viies selle 101,1 mln euroni, mis on 7,3 % enam kui aasta varem. „ Müügitulu kasvu mõjutas kõige enam jäämurdja Botnica suvetööle asumine juuni lõpus Kanada põhjaosas eskort- ja jääseire laevana. Panuse käibesse  andsid ka vedellasti mahtude ja sellelt lastiliigilt teenitud tulude oluline kasv  ning  tütarettevõtte TS Laevad Saaremaa liini lisalaeva suveperioodi reisidelt saadav tulu,“ selgitas Kalm. 
 
Korrigeeritud EBITDA ehk kasum enne intresse, makse, kulumit ja allahindlusi kasvas kolmandas kvartalis kõikides segmentides ulatudes 24 miljoni euroni, mis on võrreldes  eelmise aasta sama perioodiga 6,8 miljonit ehk  40 % enam. 9 kuu korrigeeritud EBITDA kasvas 6 miljoni  euro võrra 59,7 miljoni euroni.
 
Ettevõtte puhaskasum pöördus III kvartali suurenenud müügitulu mõjul kasvule, suurenedes 6,6 miljonit eurot ehk 58% ning ulatudes III kvartalis 18,1 miljoni euroni. Seoses rekordilise 105 miljoni euro suuruse dividendide väljakuulutamisega 2018. aasta II kvartalis jäi kontserni 9 kuu majandustegevuse tulemiks puhaskasum summas 15,8 mln eurot, jäädes eelneva aasta võrdlusperioodi kasumist 9,6 mln eurot väiksemaks.
„Liigume siiski kindlalt 2018. aastaks seatud kasumieesmärgi kursil ning  suudame 2019. aastal maksta oma aktsionäridele  lubatud määral dividende,“ kinnitas Valdo Kalm.
 
III kvartali investeeringute mahuks kujunes 2,9 mln eurot, 9 kuu kokkuvõttes tegi Tallinna Sadam investeeringuid summas 8,1 mln eurot, mis olid peamiselt seotud Vanasadama liiklusalade rekonstrueerimise ja automaatsete liikluse juhtimissüsteemide (Tark Sadam) kasutuselevõtuga, Botnica viie-aasta perioodi dokitööde läbiviimisega ning D-terminali rekonstrueerimise alustamisega.
 
AS Tallinna Sadam kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele veel tütarettevõtted TS Shipping OÜ ja TS Laevad OÜ ning sidusettevõte  AS Green Marine.
 
(Allikas: http://www.ts.ee/uudised?art=1060)
15.11.2018
Ava täisvaade