Tallinna Ettevõtluspäeva raames kuulutas ettevõtlusamet 6. oktoobril välja avaliku ideekonkursi uute innovaatiliste ideede leidmiseks. Ideekonkursi eesmärk on koguda kokku uuenduslikud ideed, mis vääriksid teostamist Tallinnas. Parimad sisukad ning rakendatavad ideed kantakse Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaardile, mida võetakse arvesse linna eelarve koostamisel ning tegevuste planeerimisel.

Esitatav idee võib olla uudne lähenemine, tegevus, kontseptsioon, infotehnoloogiline arendus, toode/teenus, rajatis või muu lahendus, mis on oluline linna arengule, infrastruktuurile, elukeskkonnale, haridus- ja kultuurielule või elukorraldusele ja mida on perspektiivis võimalik mõistlike vahenditega teostada.

„Selle konkursiga otsime suuri Tallinna elu edendavaid ideid,“ ütles Tallinna Linnavolikogu innovatsioonikomisjoni esimees ja ideekonkursi algataja Andres Kollist. „Eesmärk on välja valida kümmekond sellist ettepanekut. Õnnestunud rõhuasetustega tuleviku kavandamisel ei ole ettepaneku esitamisel eeltingimuseks läbitöötatud eelarve ja tegevuste ajakava. Oluline on ettepanekute uudsus ja nende loodetav väärtuslikkus meie linnale tulevikus. Teekaardile kantavate ettepanekute elluviimise aeg võib ulatuda ka kaugemasse tulevikku, miks mitte 10–20 aasta taha,“ lisas Kollist.

Ideekonkursil osalemise tingimustega saab lähemalt tutvuda kodulehel www.tallinn.ee/ideed ja riiklikus riigihangete registris (viitenumber 167715). Küsimuste korral pöörduda kirjalikult e-posti ettevotlus@tallinnlv.ee teel.

Ideelahenduste esitamise viimane tähtaeg on 16. november 2015 kell 14.00. Ideekonkursi auhinnafond on 15 000 eurot. Žüriisse koosseisu kuuluvad esindajad nii Tallinna Teaduspargist Tehnopol, Arengufondist, Linnalaborist, Arhitektuurikeskusest, Prototronist, Tallinna Ettevõtlusametist, Tallinna Linnaplaneerimise Ametist ning Tallinna Linnavolikogust, 

Vaata ka ideekonkurssi tutvustav videot.

15.10.2015
Ava täisvaade