Sillamäe sadamas anti lõplikult ekspluatatsiooni 4 uut kaid konteiner- ja kuivlastilaevade teenindamiseks. Uute kaide kogupikkus on 850 m ja sügavus nende ääres kahel 12,5 ja kahel 15,5 meetrit ja nad rajati kaldajoonele Ida- ja Läänemuuli vahele. Kaide arv sadamas on nüüd 15 ja nende kogupikkus ulatub juba 3 kilomeetrini.

Esimesed laevad sildusid uute kaide ääres juba 2014.aasta lõpukuudel, kuid pärast uue laadimistehnika hankimist ning vanemate kraanade tehnilist korrastamist on nüüd sadam valmis teenindama ka Panamax-tüüpi aluseid. See annab konkurentsieelise paljude väiksemate sadamate ees.

Järgmiseks on kavas laiendada Sillamäe raudteejaama, tuues raudtee haruteed otse uute kaide alani, mis võimaldab kokku hoida kaupade käitlemise kulusid, väldib liigseid ümberlaadimistöid ja vähendab kaubavedusid sadama territooriumil.

Sadama perspektiivplaanis on kavas suurendada kaide arvu üle 30, sh. spetsiaalsed kaid reisilaevade teenindamiseks.

11.08.2015
Ava täisvaade