Sillamäe sadam muutub üha enam vedellasti sadamast multifunktsionaalseks universaalsadamaks. Kui veel 7 aastat tagasi moodustas kuivlast sadamakaupade nomenklatuuris 5%, siis 2016.a. oli nende kaupade osakaal juba ligi 30%.

2016. aasta lõpus valmis veel 4 uut kaetud kuivlasti ladu kogupindalaga 16 000 m2 ja nüüd ulatub multifunktsionaalse terminali Silsteve kaetud ladude pindala juba 54 800 ruutmeetrini. Kaupade käitlemiseks on ladudes konveierid ja muu laadimistehnika.

Peale kinniste ladude on sadamas 82 hektarit avatud laopindasid konteinerite, puiste- ja üldkaupade ladustamiseks ning 30 ha sõiduautode, veeremtehnika ja muu RO-RO kauba ladustamiseks.

Nii suurte laopindade olemasolu võimaldab Sillamäe sadamal rahuldada oma partnerite kõiki vajadusi, olgu siis tegemist Eesti eksport- ja importkaupade või transiitkaupade käitlemisega.

03.02.2017
Ava täisvaade