Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon on liitunud Euroopa Lähimerevedude Võrgustikuga (ESN - The European Shortsea Network), mille peamiseks eesmärgiks on Euroopa kasvavate kaubamahtude maanteedelt keskkonnasõbralikematele vee- ja raudteedele suunamise propageerimine.

SPC Estonia kodulehte vaata siit: www.shortseashipping.ee

Lähimereveod on Euroopas aktuaalne teema seoses liigsuure autotranspordi osakaaluga kaasnevate negatiivsete mõjudega. ELi üheks eesmärgiks on arendada lähimerevedusid autotranspordi asemel ning see on olnud viimaste aastate transpordipoliitika üheks keskseks teemaks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Eero Pärgmäe sõnas otsust heaks kiites: „Eestis on seni puudunud lähimerevedude edendamiskeskus, mis jagaks professionaalset ja sõltumatut infot lähimereveo võimaluste ja laevaliinide kohta. Hea meel on näha, et Eesti Logistikaklaster on selle teema taas üles võtnud ja otsustanud võrgustikuga liituda.“

Euroopa Lähimerevedude Võrgustik (ESN) on kõikide riiklike Lähimerevedude Arenduskeskuste lepinguline koostööprojekt. Lähimerevedude piirkonna all käsitletakse kõiki Euroopat ümbritsevate merede ning Euroopa siseveeteede äärseid riike, sh Musta mere idakallast, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrikat.

Eesti Logistikaklaster näeb ESN-iga liitumise peamisteks eesmärkideks Eesti tuntuse kasvatamist mereriigi ja kõrgetasemelise logistikamaana, operatiivset kaubavoogude alast infovahetust ESN-i liikmesriikidega, osalemist merenduse ja intermodaalse logistika üleeuroopalistes projektides ning uuringutes, samuti kasvavat lobbyvõimekust merendust puudutava EL-i seadusandluse kujundamisel  kaasarääkimisel.

Vaata ka European Shortsea Network:  http://www.shortsea.info/

Ava täisvaade