Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte veomaht vähenes veebruaris mullusega võrreldes 21 protsenti 1,12 miljoni tonnini, kahe kuu kogumaht 2,43 miljonit tonni jääb möödunud aasta veomahule alla 19 protsenti.

EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul on suurima kaubagrupi - naftatoodete - veomaht jäänud alla ootuste ning langust ei ole kompenseerinud ka teiste kaupade vedu. “Kuigi talvehooajal veetakse tavaliselt rohkem kaupa, kui teistel kuudel, on tänavu veomahud vähenenud kõikide kaubagruppide lõikes, välja arvatud väetiste vedu,” märkis Altjõe. “Kaubaveomahud on vähenenud erinevatel põhjustel, näiteks mõjutab meid väga suurel määral Venemaa majanduse ebastabiilne olukord, mistõttu on vähenenud Venemaa-suunaline transiit ja eksport,” ütles Altjõe, lisades, et samuti on tihenenud konkurentsisituatsioonis maanteevedudega vähenenud riigisiseste vedude maht raudteetsi, mida on veelgi süvendanud aasta alguses kehtestatud vedurikütuse aktsiisierisuse kadumine.

Konteinerveoste maht vähenes veebruaris 31 protsenti 4159 konteinertingühikuni (TEU). “Konteinervedude puhul mõjutas tulemust Mitsubishi Kaluga tehase ajutine mahtude langus, kuid kindlasti ka üldine majandusolukord ida pool - näiteks konteinerite import läbi Venemaa enda sadamate on vähenenud möödunud aastaga võrreldes 30 protsenti,” ütles Altjõe.

Mineraalsete vedelate kütuste veomaht vähenes veebruaris mullusega võrreldes 37 protsenti 422 tuhande tonnini, põlevkivi veomaht vähenes sooja talve tõttu 15 protsenti 228 tuhande tonnini. Keemia- ning puistekaupu veeti vastavalt 16 protsenti ja 64 protsenti vähem, kahanedes 70 tuhande ja 19 tuhande tonnini. Ainsana suurenes väetiste veomaht, kerkides 43 protsenti 304 tuhande tonnini.

Veebruaris oli olulisimaks kaubavahetuspartneriks EVR Cargole Venemaa 559 tuhande tonniga, vähenedes aastaga 18 protsenti. Valgevene suuna veomahud kasvasid 57 protsentdi 135 tuhande tonnini, Läti mahud vähenesid 43 protsenti 57 tuhande tonnini ning Kasahstani mahud 75 protsenti 40 tuhande tonnini. Kaubavahetus Leeduga kasvas kolm protsenti 36 tuhande tonnini.

Transiitvedude maht ulatus veebruaris 695 tuhande tonnini, moodustades 62 protsenti kogumahust ning vähenedes möödunud aasta jaanuariga võrreldes veerandi võrra.

Kahe kuuga ulatub EVR Cargo kaubaveomaht kokku 2,43 miljoni tonnini, vähenedes möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 19 protsenti. Mineraalseid vedelaid kütuseid on veetud kokku 944 tuhat tonni, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 34 protsenti. Väetiste veomaht on suurenenud 29 protsenti 663 tuhande  tonnini. Keemiakaupade vedu vähenes 18 protsenti 146 tuhande tonnini, põlevkivi veomaht vähenes 10 protsenti 466 tuhande tonnini ning puistekaupade veomaht langes 59 protsenti 45 tuhande tonnini. Muid erinevaid kaupu on tänavu veetud 83 tuhat tonni, ehk 43 protsenti vähem, kui mullu.

Konteinerite veomaht kahe kuu lõikes on 32 protsenti eelmisest aastast väiksem, moodustades kokku 8160 TEUd.

Eesti Raudteest eraldunud tütarettevõtte EVR Cargo ülesandeks on raudteeveo-ettevõtjana kaubavedude teostamine klientidele ning vagunite ja vedurite rentimine. Ettevõtte koosseisu kuulub ka veeremi remondi ja hooldusega tegelev Tapa Depoo ning mitmed veeremi tehnohooldepunktid üle Eesti.

09.03.2015
Ava täisvaade