Eesti riigile kuuluva raudtee-kaubaveoettevõtte EVR Cargo veomaht vähenes aprillis mullusega võrreldes 28 protsenti 928 tuhande tonnini, esimese nelja kuu kogumaht 4,4 miljonit tonni jääb möödunud aasta sama perioodi veomahule alla 24 protsenti. 
 
EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul jätkus aprillis veomahtude langus pea kõikides kaubagruppides. Loodame kaubaveomahtude mõningale taastumisele juba lähiajal, sest aprlllikuu tulemust mõjutasid planeeritud remonttööd nii suuurimate väetise- kui konteinervedude klientide puhul,” ütles Altjõe. 
 
Mineraalsete vedelate kütuste veomaht vähenes aprillis mullusega võrreldes 39 protsenti 356 tuhande tonnini, väetiste vedu langes 39 protsenti 165 tuhande tonnini. Puistekaupu veeti 64 protsenti vähem, ehk 22 tuhat tonni ning keemiakaupu 15 protsenti vähem, ehk 81 tuhat tonni. Ainsana suurenes põlevkivi veomaht, kasvades 26 protsenti 206 tuhande tonnini. Konteinerite veomaht kahanes aprillis mullusega võrreldes 61 protsenti 2556 konteinertingühikuni (TEU). 
 
Aprillis oli olulisimaks kaubavahetuspartneriks EVR Cargole Venemaa 388 tuhande tonniga, vähenedes aastaga 43 protsenti. Valgevene suuna veomahud kasvasid 84 protsenti 125 tuhande tonnini, Läti mahud vähenesid 54 protsenti 68 tuhande tonnini ning Kasahstani mahud 89 protsenti 15 tuhande tonnini. Kaubavahetus Leeduga kasvas 66 protsenti 50 tuhande tonnini. 
 
Transiitvedude maht ulatus aprillis 541 tuhande tonnini, moodustades 58 protsenti kogumahust ning vähenedes möödunud aasta märtsiga võrreldes 42 protsenti. 
 
Nelja kuuga ulatub EVR Cargo kaubaveomaht kokku 4,4 miljoni tonnini, vähenedes möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 24 protsenti. Mineraalseid vedelaid kütuseid on veetud kokku 1,72 miljonit tonni, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 38 protsenti. Väetiste veomaht on suurenenud 10 protsenti 1,17 miljonii tonnini. Keemiakaupade vedu vähenes 12 protsenti 309 tuhande tonnini, põlevkivi veomaht vähenes 9 protsenti 765 tuhande tonnini ning puistekaupade veomaht langes 55 protsenti 107 tuhande tonnini. 
 
Konteinerite veomaht nelja kuu lõikes on 40 protsenti eelmisest aastast väiksem, moodustades kokku 15 040 TEUd. 
 
Esimese nelja kuu transiitvedude maht ulatus 2,87 miljoni tonnini, moodustades kogumahust 65 protsenti. Transiitvedude maht jääb samal perioodil mullusele tulemusele alla 29 protsendiga. 
 
Eesti Raudteest eraldunud tütarettevõtte EVR Cargo ülesandeks on raudteeveo-ettevõtjana kaubavedude teostamine klientidele ning vagunite ja vedurite rentimine. Ettevõtte koosseisu kuulub ka veeremi remondi ja hooldusega tegelev Tapa Depoo ning mitmed veeremi tehnohooldepunktid üle Eesti. 
12.05.2015
Ava täisvaade