Rahvusvahelise logistika- ja transpordiettevõtte Operaili käesoleva aasta üheksa kuu ärikasum oli 7,5 miljonit eurot. Prognoosid lubavad kasumit ka järgnevatel aastatel.

Kuigi eelmise aasta samal perioodil oli ettevõtte aga ligi kahe miljoni euroses kahjumis, siis tänavu kasvab Operaili kasum jõudsalt. „Laiem vaade raudteele ning teenuste portfelli suurendamine võimaldab meil üle pika aja majandusaasta taas kasumis lõpetada. Meie prognoos näitab, et 2018. aasta lõpetame pea 10 miljoni eurose kasumiga,“ kommenteeris üheksa kuu vahearuannet Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.

Operaili selle aasta üheksa kuu kaubaveo maht kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 41% ulatudes 10 miljoni tonnini. Ettevõtte kaubaveo müügikäive kasvas 55,8% võrra 44 miljoni euroni ja vagunite renditulu 160% 6,3 miljoni euroni. Kontserni kulumieelne ärikasum ehk EBITDA oli 12 miljonit eurot, eelmisel perioodil kolm miljonit eurot. 

Et teenindada ettevõtte kolme ärisuuna (kaubavedu, vagunite rent ning veeremi remont ja ehitus) kliente, on lähitulevikus Operaili üheks suurimaks väljakutseks tööjõu leidmine. „Kasvame uute suundade lisandumisega ise üha suuremaks ning seetõttu suureneb ka meie nõudmine kvaliteetse tööjõu järele. Selle aasta jooksul on meie töötajaskond kasvanud 7% ning uued projektid, näiteks vedurite ehitus, vajavad veel hulgaliselt abikäsi,“ selgitas Toomsalu.

„Kindlasti on Operaili kolmanda kvartali olulisteks märksõnadeks raudteeohutus ja meie inimeste vastustustunne ning initsiatiiv,“ ütles Toomsalu. „Hea meel on selle üle, et lisaks äriliste eesmärkide täitmisele on meie töötajad võtnud ette teadvustada lastele ja noortele raudteega kaasnevaid ohte. Heaks näiteks on meie töötajate pea 400 lapsele mõeldud ohutusprogrammi esimesed üritused.“

„Ohutus on väga oluline teema. Tuletan kõigile meelde, et päevad lähevad lühemaks ning õhtud pikemaks ja sellepärast on väga oluline end pimedal ajal helkuriga nähtavaks teha. Raudteed ei tohi ületada mujal, kui selleks tähistatud kohas ja seda ületades peab kindlasti esmalt kuulama ja vaatama mõlemale poole, et veenduda, kas ületamine on ohutu,“ toonitas Toomsalu.

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ja vagunite remont ja ehitus ning veeremi rent. Ettevõte annab tööd 680 inimesele.

(Allikas: https://operail.com/et/uudised/operail-lopetab-aasta-tublis-kasumis/)

07.11.2018
Ava täisvaade