Kui senini pakkus Operail klientidele kaubaveoks üldpargi vaguneid, siis nüüdseks on kõik Operaili pakutavad vagunid registreeritud ümber erapargi vaguniteks. Klientide jaoks muutub sellega välisveoks vagunite tellimise kord ja tingimused.  

Eesti-siseste vedude puhul kliendi jaoks midagi ei muutu. Erapargi vagunite tellimine laadimiseks ja veoks toimub samadel tingimustel seniste üldpargi vagunite kasutamisega. Ka vagunite kasutamise tasu arvestatakse senistel üldpargi vagunite kasutamise tingimustel. 

Kui aga klient soovib kasutada vagunit kauba vedamiseks Eestist väljaspool, siis sõlmime nüüdsest alates kliendiga vagunite rendilepingu, milles on fikseeritud renditasu, tagatisraha ja renditingimused – sh vastutus vaguni jooksva remondi kulude eest välismaal. Rendihinnad arvutame päringupõhiselt, sest vagunite rendihinda mõjutavad projekti maht, kestus, marsruut ning turuolukord.

(Allikas: https://operail.com/uudised/operail-ei-paku-enam-kaubaveoks-uldpargi-vaguneid-koik-vagunid-on-erapargis/)

18.10.2023
Ava täisvaade