Sellest õppeaastast alates saab TTÜ avatud ülikooli kaudu omandada lisaeriala olemasoleva eriala kõrvale.

TTÜ pakub logistikavaldkonnas töötavatele inimestele, kelle varasem kõrgharidus on omandatud teises valdkonnas, logistika lisaeriala programmi, mille kaudu on võimalik saada erialaste õppeainete läbimisel juurde teadmisi erialal töötamiseks või edasiõppimiseks logistika magistriõppes. Programmi maht on 46 EAP. Lisaeriala omandamise hind kujuneb ühte semestrisse valitud ainepunktide alusel.
Kuna tegemist on erialase täiendusõppega, saab ettevõte õppekulu kanda ilma lisakuludeta erisoodustusmaksule.

Lisaeriala on oma ülesehituselt erialaste õppeainete komplekt, mis on suunatud inimesele, kellel on üks kõrgharidus juba olemas, aga kes on asunud tööle teisel erialal või soovib ümber spetsialiseeruda. Lisaks logistikale on sellisel viisil võimalik õppida veel ka infotehnoloogia ja majanduse ning õiguse valdkonna lisaerialadel. Vaata lähemalt http://www.ttu.ee/taiendusoppijale/avatud-ope/erialade-ja-oppeainete-loetelu/lisaerialad/

Õppetöö toimub tavapärase tunniplaani alusel koos tudengitega, samas koormuse saab valida endale sobivalt, vajadusel ka paari õppeaine kaupa ja pikema aja jooksul. Suurema huvi puhul on koostöös ülikoolipoolse konsultandiga võimalik kaaluda paindlikumat õppekorraldust.

Avalduste vastuvõtt toimub 17.08 – 07.09.2015.

Lisainfo:
TTÜ Avatud Ülikool
Ehitajate tee 5, Tallinn
U06 õppehoone, ruum 310
avatudope@ttu.ee 
tel 620 3600, 620 3601

24.08.2015
Ava täisvaade