AS Tallinna Sadam ja PK Terminal OÜ sõlmisid 12. juunil 2019. a koostöölepingu ja hoonestusõiguse lepingu puist- ja segalasti terminali rajamiseks Muuga sadamasse, mis tegeleb ümarpuidu, puidugraanuli, killustiku ja metallitoodete käitlemise ja ladustamisega.  Lepingud sõlmiti tähtajaga 20 aastat, millele lisandub pikendamise võimalus 15 aastat.

Tallinna Sadama juhatuse liikme-kommertsjuhi Margus Vihmani sõnul  tähendab uue terminali rajamine Tallinna Sadamale tulu laevakülastuste pealt makstavate sadamatasude ning kauba- ja maa kasutuse tasude näol. „PK Terminal toob Muuga sadamasse täiendavaid kaubamahte ja laevakülastusi, mis hinnanguliselt annavad sadamale 20 aasta jooksul tulu kuni 14,6 miljonit eurot.“
 
PK Terminal võttis Muuga sadamas üle endise teraspleki galavaniseerimistehase kasutuses olnud kahe kai ja nende tagalaala kasutusõigused ning Koorma 2 kinnistu. Rajatava puist- ja segalasti terminali kogupindala on 4,4 ha ning planeeritav võimsus kuni 500 000 tonni aastas.
 
„Uus terminal hakkab teenindama peamiselt Eestist Skandinaaviariikidesse suunduvaid kaupu  ehk puitu ja puidutooteid ning Skandinaaviast Eestisse imporditavaid kaupu nagu näiteks killustik. Lisaks tegeleb terminal läbi Eesti veetavate ja siin väärindatud metallitoodete ümberlaadimisega,“ selgitas  Margus Vihman.
 
PK Terminal kuulub Rootsis ja Balti riikides tegutsevasse Palgardi Kraana Gruppi, mille peamisteks tegevusaladeks on laadimis- ja lossimistööd ning materjalide transport sadamates, ladudes ja terminalides. Varem Kunda sadamas puistlasti laoteenuste ja transpordiga tegelenud PK Terminal toob Muuga sadama terminali kaasaegse tehnoloogia investeerides terminali arendusse üle viie miljoni euro.  
 
(Allikas: https://www.ts.ee/uudised?art=1122)
13.06.2019
Ava täisvaade