Sel nädalal paigaldatakse Muuga-Maardu piirkonda innovaatilised lõhnasensorid ehk eNinad, mille abil saab õhu keemilist koostist pidevalt jälgida ning lõhnahäiringute esinemisel kohe sekkuda.
 
Muuga sadama piirkonna erinevatesse kohtadesse paigaldatakse  kokku 20 lõhnasensorit (eNina) ja 4 tuuleandurit, mis hakkavad nii terminalidele kui ka ametkondadele andma reaalajas tagasisidet lõhnahäiringu esinemise ning selle põhjustanud allikate kohta. Sensorite asukohti saab vajadusel muuta sõltuvalt,  millises piirkonnas enim probleeme tuvastatakse.
 
Analoogne süsteem toimib Hollandis Rotterdami sadamas juba kaheksa aastat ning selle aja jooksul on inimeste kaebused vähenenud 30-ne kordselt. Muuga sadama piirkonna eripäraks  on asjaolu, et ettevõtteid, kelle tegevusega võib kaasneda lõhnahäiringut, on mitu, seetõttu on tihti keeruline tuvastada, mis ja kus haiseb. Uute eNinade kasutamisega tekib vastavalt ettevõtete tegevusaladele võimalike gaasisegude andmebaas, mille abil on edaspidi saasteallika kiire leidmine oluliselt lihtsam.
 
Projekt algatati piirkonna õhukvaliteedi parendamiseks tegutseva töögrupi raames. Tegemist on Tallinna Sadama ja Muuga sadamas tegutsevate terminalide (AS Vopak E.O.S., Vesta Terminal Tallinn OÜ ja Oiltanking Tallinn AS),  Eesti Keskkonnauuringute Keskuse, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnameti, Keskkonnainspektsiooni ühisprojektiga. Investeeringu kogumaksumus on 120  tuhat eurot ja see on 50% ulatuses kaasrahastatud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt.
 
 
e-Ninade asukohad
31.03.2016
Ava täisvaade