AS-i Tallinna Sadam 2013. aasta konsolideeritud müügitulu kasvas aasta varasemaga võrreldes 15 protsendi võrra ja ulatus esialgsetel andmetel 102,1 miljoni euroni. Sajaprotsendiliselt Eesti riigile kuuluva ettevõtte puhaskasum kasvas aastaga 21 protsenti 39,7 miljoni euroni.  

Teisipäeval nõukogule tutvustatud 2013. aasta esialgsetel konsolideeritud andmetel ulatus esmakordselt ettevõtte müügitulu enam kui 100 miljoni euroni. Aastases arvestuses toimunud 13,6 miljoni euro suurune tulude kasv põhines nii jäämurdja Botnica rendituludel kui traditsiooniliste sadamatasude ning hoonestusõiguse tulude kasvul, lausus AS-i Tallinna Sadam finantsjuht Marko Raid.
 
2013. aastal jätkus Eestit läbivate kaubakoguste vähenemine, kuid võrreldes aasta varasemaga oli langus oluliselt väiksem. Reisijatearv tegi seevastu mullu taaskord rekordi, ületades üheksa miljoni reisija piiri.
 
Mullu Tallinna Sadama sadamaid läbinud 28,2 miljonit tonni kaupa on 4,2 protsenti väiksem kui 2012. aastal, aasta varem vähenesid kaubakogused 19 protsenti. Vähenesid peamiselt puist- ja vedellast, konteinervedude maht kasvas kümnendiku.
 
Vaatamata kaubamahu vähenemisele suutis AS Tallinna Sadam suurendada tulu sadamatasudest, seda tänu kauba- ja reisilaevade kogumahutavuse mõningasele kasvule. Põhjuseks on nii veoturu üldisemad trendid ehk reisi- ja kruiisilaevade suurenemine kui ka turuolukorra muutustest Läänemere regioonis kasutatavate tankerite osas.
 
Reisijate arv kasvas aasta varasemaga võrreldes ligikaudu 400 000 inimese võrra ehk 4,5 protsenti rekordilise 9,2 miljoni reisijani. Kasvu mootoriteks olid nii liinireisijate arvu kasv suurimal ehk Tallinn-Helsingi liinil kui ka kruiisireisijate arvu kasv rekordilise ligi 530 000 reisijani.
 
Mullu esimese tööaasta lõpetanud Botnica teenindas jäämurdehooajal Eesti sadamaid ning suve- ja sügiskuudel teostas eritööde laevana mitmesuguseid avameretöid Põhjameres. Alanud jäämurdehooajal on Botnica juba antud vastavalt teenuslepingule Veeteede Ameti käsutusse.
 
Ettevõtte konsolideeritud EBITDA ehk kasum enne intresse, makse ja põhivara kulumit ning väärtuse langust oli esialgsetel andmetel kokku 67,8 miljonit eurot. EBITDA kasvas eelneva aastaga võrreldes 8 miljoni euro ehk 13 protsendi võrra.
 
Nii puhaskasumi kui EBITDA kasv tulenes peamiselt tegevustulude kasvust 13,6 miljoni euro ehk 15 protsendi võrra, mis ületas tegevuskulude kasvu (kasv 7,4 mln eurot ehk 15%). Kulude kasv oli põhiliselt seotud jäämurdja Botnica kuludega, mida aasta varasemal võrdlusperioodil veel ei olnud. Traditsioonilised tegevuskulud kokkuvõttes veidi vähenesid.
 
Laenuvahendite jääk kahanes ligi 22 miljoni euro ehk 15 protsendi võrra ning ulatus aasta lõpu seisuga veidi üle 127 miljoni euro.
 
Eelmise aasta suurim ühekordne investeering oli Vanasadama uue kruiisikai ehitus maksumusega 7,2 miljonit eurot. Uus kruiisikai valmib eeloleval kevadel, tänavuse kruiisihooaja alguseks.
 
Tallinna Sadama nõukogu esimehe Neinar Seli sõnul on ettevõte suutnud edukalt kohaneda turusituatsioonist tingitud väljakutsetega. “Konkurents Läänemere piirkonna sadamate vahel on ülitihe ning Ust-Luga sadama täiemahuline käivitamine on toonud kaasa kaubamahtude vähenemise, seda peamiselt mahukaupade osas,” lausus Seli. “Tallinna Sadam on nõudlikus turuolukorras suutnud kasvatada nii müügitulu kui kasumit.”
 
Eelmisel aastal tasus AS Tallinna Sadam riigieelarvesse dividendidena 25,3 miljonit eurot, millele lisandus tulumaks dividendidelt summas 6,7 miljonit eurot. Muude otseste maksutuludena tasuti AS-i Tallinna Sadama poolt töötasudelt tulu- ja sotsiaalmaksu kokku viis miljonit eurot.
 
Teisipäeval toimunud nõukogu koosolekul kuulati  lisaks ettevõtte  majandustulemustele ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajate poolt antud infot praamiliikluse korraldamise kohta.
 
Nõukogu esimehe Neinar Seli sõnul anti juhatusele ülesanne alustada  läbirääkimisi nii praeguste praamide omanikuga kui ka  pidada konsultatsioone  võimalike laevaehitajatega. „Lisaks on juhatusel ja  ministeeriumi esindajatel vaja enne järgmist nõukogu koosolekut täpsustada  ka praamide hankega seonduvaid  erinevaid juriidilisi nüansse,“ lisas Seli.
 
AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamatekompleks. Sajaprotsendiliselt riigile kuuluv AS Tallinna Sadam koosneb viiest sadamast: Vanasadam, Muuga sadam, Paldiski Lõunasadam, Paljassaare sadam ja Saaremaa sadam.
28.01.2014
Ava täisvaade