Meresektori ettevõtted seisavad kasvava konkurentsi ja muutuva seadusandluse tingimustes uute väljakutsete ees ning edu võti peitub Läänemereäärsete riikide arukas koostöös, mitte omavahelises konkureerimises väikese turuosa eest, kinnitasid laupäeval toimunud JCI ja SmartComp initsiatiivi ühise Läänemere teemalise konverentsi ettekandjad. Nende jätkusuutlik majandusareng eeldab inimtegevuse ja looduskeskkonna nägemist ühe terviksüsteemina. 

TLÜ Eesti Tuleviku-uuringute instituudi teadur Silja Lassur  ja TTÜ Majandusteaduskonna professor Alari Purju andsid SmartComp projekti raames valminud uuringu põhjal ülevaate laevaehituse, laevatranspordi, logistika, sadamate ning neid toetavate klastrite ees seisvatest väljakutsetest ja võimalustest muutuvas konkurentsi, seadusandluse ja poliitilises raamistikus. Ettevõtete tänastes toimimisstrateegiates eristuvad kiire kohanemise, rahvusvahelistumise, spetsialiseerumise ja koostöö strateegia. Kesk-Läänemere äärsete riikide ja mereklastrite ülest koostööd peetakse oluliseks Põhja-Lõuna-suunalise transpordikoridori väljakujundamiseks seoses RailBaltic’uga. Uusi perspektiive nähakse ka nn kruiisiturismi pööringu marsruutide väljaarendamisel ka Aasia suunale, kui turistid tulevad laevaga ja lahkuvad lennukiga või vastupidi. Ainult riikide ja mereklastrite üleses koostöös on võimalik tõsta Kesk-Läänemere mereklastri globaalset konkurentsivõimet uute teenuseturgude hõlvamisel.

Konverentsi avaettekannetes rõhutasid keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ja ministeeriumi nõunik Silver Vahtra, et looduskeskkond on meie ühine vara, mille tark juhtimine eeldab tervikvaadet ja strateegilist plaani. Kahjuks toimitakse sageli veel paradigmas, mis näeb inimest ja loodust eraldiseisvatena. Majanduse jätkusuutlik arenguplaan peab nägema neid ühe terviku osadena.

TLÜ Ökoloogia instituudi direktor Mihkel Kangur näitas oma ettekandes Eesti eriilmelise rannajoone unikaalsust kogu maailmas, mille säilitamine on küll väljakutse rannikualade planeerimisel, kuid kätkeb endas kindlasti ka võimalusi mereturismi potentsiaali avamiseks. Väikesadamate võrgustiku mereprotsesse tundev tark arendamine avaks ammu oodatud ukse Lääne-Euroopa jahipurjetajatele. „Kui meri ohustab meie rannikule rajatud kinnisvara, siis on raske võtta merd sõbrana. Eesti elanikkonna jaoks on rannik olnud kinnine piiritsoon liiga kaua. Unustatud on varasemad tarkused, kuidas merega koos elada nii, et mõlemad võidaksid. Peame jagama üldsusele rohkem teadmisi merest, nii kasvab oskus mõista ja targalt keskkonnas toimida.  Alles siis õpime merd tõeliselt armastama, kui näeme end osana mereäärsest ökosüsteemist.“

Päeva lõpetas konverentsi ettekandjate paneeldiskussioon, kus peamine aruteluteema oli 2015. aastal jõustuv direktiiv, mille kohaselt on vaja vähendada laevakütuste väävlisisaldust kümme korda. Muudatus tõstab kulutusi laevanduses kuni kaks korda. TLÜ Tuleviku-uuringute Instituudi strateegilise planeerimise professor Erik Terk leidis, et muutused transpordi- ja logistikaalal on paratamatud: “Lähitulevikus on keskkonnamõju vähendamiseks oodata piiranguid igal transpordiliigil. Laevandus on lihtsalt esimene, mida hakatakse nii suures ulatuses muutma.”

Projekt SmartComp, mis on osaliselt rahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist, loodi toetamaks  võrgustikutööd Kesk-Läänemere regiooni mereklastrite vahel ja kannab eesmärki parandada nende konkurentsivõimet. Projekti raames valminud uuringuraportid saab tasuta alla laadida interneti koduleheküljelt: http://www.cb-smartcomp.eu/index.php/cbsc:materials.

Projekti SmartComp Eesti infopäev toimus Ettevõtlike Noorte Koja – JCI Estonia korraldatud Läänemere konverentsi raames. Konverentsi ja seal üles astunud esinejatega on võimalik tutvuda aadressil:  http://www.jci.ee/bc2013/et/.

Kontaktinfo: Esta Kaal,  SmartComp projekt kommunikatsiooni ekspert
Tallinna Ülikooli Kommunikatsiooni Instituut esta.kaal@tlu.ee +3725122718
www.cb-smartcomp.eu

Henry Arnhold, JCI Baltic Conference 2013 direktor +372 5842 3432 henry.arnhold@gmail.com

 

 

17.04.2013
Ava täisvaade