Täna allkirjastati TTÜ ja Eesti Mereakadeemia ühinemisleping. Ühinemislepingu allkirjastasid haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski, TTÜ rektor Andres Keevallik ning Eesti Mereakadeemia arendusprorektor rektori ülesannetes Roomet Leiger.

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski märkis, et koolide liitmine on samm kvaliteetsema merendusalase hariduse suunas. „Merendusalase kõrgharidusõppe ühendamine TTÜga võimaldab paremini jagada nii ressursse kui ka spetsialiste. Oleme TTÜga kokku leppinud ka märkimisväärsetes taristuinvesteeringutes järgnevatel aastatel ning oleme loomas riiklikku kutseõppeasutust Eesti Merekool. Need ümberkorraldused tagavad kõrgel tasemel merendusalase hariduse andmise Eestis ka tulevikus.“

Eesti Mereakadeemiaarendusprorektor rektori ülesannetes Roomet Leiger: „Meil on liitumise üle väga hea meel. Lähiaastatel peaksid paljud pikaajalised ja keerulised probleemid nagu õppekeskkonna ja taristu kaasajastamine, õppejõudude palgataseme tõstmine lahenduse saama, samas parima tulemuse saavutamiseks on vaja teha veel palju tööd. Pingutame selle nimel iga päev!“

Mereakadeemia ja TTÜ ühinevad 1. augustil 2014. Sellest päevast alates on kõik Eesti Mereakadeemia rakenduskõrgharidus- ning magistriõppe üliõpilased ja täiendusõppurid TTÜ üliõpilased ja täiendusõppurid ning neile laienevad kõik TTÜ üliõpilaste ning täiendusõppurite õigused ja kohustused.

Mereakadeemia ülesandeks on anda merendusalast rakenduskõrgharidus- ja magistriõpet, korraldada täiendusõpet, edendada õppe-, teadus- ja arendustegevust.

Mereakadeemia jätkab oma tudengitele hariduse andmist kalapüügi ja -käitlemise tehnoloogia, külmutusseadmete, laeva jõuseadmete, sadamamajandamise ja meretranspordi juhtimise, tüürimehe, veeteede ohutuse korraldamise ja haldamise ning merenduse õppekavadel.

23.04.2014
Ava täisvaade