Eesti Raudtee infrastruktuuril kaubavedudega tegeleva raudteeoperaatori EVR Cargo kaubaveomaht mais 1,27 miljonit tonni on aprillist parem tulemus, kuid jääb eelmisele maikuule 24% alla.

Möödunud aasta maikuuga võrreldes on oluliselt vähenenud naftatoodete veomahud, sest Vopak E.O.S. on tänavu kasutanud teise raudteeoperaatori E.R.S.i veoteenuseid.

EVR Cargo juhatuse esimehe Ahto Altjõe sõnul aitas kuu lõikes veomahtu kasvatada suurenenud puidu ja puidutoodete, teravilja ja kivisöe vedu. "Peamiselt Kasahstanist lisandunud kivisöe veomaht kasvas üle 70%, kuid pikemaajaliste prognooside tegemisel kivisöe veomahtude taastumise osas tuleb säilitada ettevaatlikkust," nentis ta.

Konteinervedude dünaamika on tänavu olnud valdavalt positiivne, viie kuuga on EVR Cargo vedanud 25 636 konteinerühikut (TEU), kuid maikuu tulemus 4785 konteinerühikut jääb eelmise aasta maile alla 9,4%ga, peamiselt on vähenenud ZUBR konteinerrongi veod Ukrainasse.

EVR Cargo turuosa raudteevedudes Eesti Raudtee infrastruktuuril oli maikuus 61,8%.  Sisevedude maht on jäänud mullusega samale tasemele, transiitkaupade osakaal kogu veomahust ulatus 76,7%ni.

Vedelate mineraalsete kütuste vedu vähenes möödunud aastaga võrreldes 26%, 445 tuhande tonnini, põlevkivi veomaht jäi mullusega samale tasemele. Väetiste vedu vähenes möödunud aasta maikuuga võrreldes 7,25%, 296 000 tonnini. Protsentuaalselt oli suurim langus keemiakaupade segmendis, mis vähenes aastaga 69%, 91 900 tonnini. Kivisöe veomaht kerkis 71%, 19 500 tonnini.

Eesti Raudteest eraldunud tütarettevõtte AS EVR Cargo ülesandeks on raudteeveo-ettevõtjana kaubavedude teostamine klientidele ning vagunite ja vedurite rentimine. Ettevõtte koosseisu kuulub ka veeremi remondi ja hooldusega tegelev Tapa Depoo ning mitmed veeremi tehnohooldepunktid üle Eesti.

04.06.2013
Ava täisvaade