11.-14. juunil toimub Tallinnas Raudteede Koostööorganisatsiooni (OSJD) ministrite 41. aastakonverents. Eesti delegatsiooni eesotsas on majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Konverentsi raames kuulatakse ära OSJD 2012. aasta tegevuste aruanded, sealhulgas OSJD struktuuri kuuluvate komisjonide – Transpordipoliitika ja -arengu Strateegia Komisjoni, Transpordi Õiguse Komisjoni ja Revisjonikomisjoni tegevuste aruanded. Arutatakse ka eelmise aasta koostööd OSJD ja Euroopa Komisjoni vahel ning OSJD tööde kava 2014. aastal ja järgnevatel aastatel.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul on Eesti logistikasektori jaoks transiit olulise tähtsusega. „Igal aastal läbivad meie raudteed ja sadamaid suured kogused naftatooteid ja muid kaupu, kasvav trend on konteinerkaupade vedamine. Pikaajalise töö tulemusel on välja ehitatud tugev infrastruktuur – meie raudteed ja sadamad on Euroopa ühed moodsaimad ja paindlikumad. Meil tegutsevad ekspediitorid omavad pikaajalist kogemust ja neid võib usaldada,“ lisas minister. „Toimuv suurkonverents aitab läbi koostöö elavdamise oluliste partneritega kaasa olemasoleva potentsiaali aktiivsemale rakendamisele.“

Konverentsil arutatakse küsimusi, mis on seotud liikmesriikide piiriületuse lihtsustamisele suunatud meetmete väljatöötamisega kaubaveol. Samuti on kõne all otsese rahvusvahelise raudteeühenduse konventsiooni loomise teema, mille väljatöötamisel osalevad aktiivselt ka Eesti spetsialistid.

AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe Ahti Asmanni sõnul annab Eesti Raudtee osalemine OSJD töös võimaluse otseselt mõjutada organisatsiooni transpordipoliitikat ja -otsuseid. „Kõik otsused, mis aastakonverentsil arutlusel olevate küsimuste lahendamiseks vastu võetakse, arvestavad OSJD liikmesriikide raudteede peadirektorite konverentsi ettepanekuid. Eesti Raudtee OSJD liikmena teeb kõik selleks, et vastuvõetavad otsused vastaksid nii meie kui ka kõigi teiste liikmesriikide, kelle jaoks need tulevikus kehtima hakkavad, huvidele,“ selgitas Asmann.

41. OSJD ministrite aastakonverentsi tulemusel kirjutatakse alla protokoll ning OSJD raudteekoridoride arengu tehnilise, ekspluatatsiooni-  ja ärivaldkonna koostöömemorandumid.

Aastakonverentsi korraldaja on AS Eesti Raudtee.

Taustainfo:
Raudteede koostööorganisatsioon (OSJD) on rahvusvaheline raudteede organisatsioon, mis loodi 28.06.1956. OSJD peamisteks eesmärkideks on rahvusvahelise kauba- ja reisijateveo arendamine, ühise raudteetranspordi ruumi loomine Euraasias, transskontinentaalsete raudteesuundade konkurentsivõime tõstmine ning tehnilise progressi ja teaduslik-tehnilise koostöö toetamine raudteetranspordi valdkonnas.

OSJD liikmeid on 25: Aserbaidþaan, Valgevene, Bulgaaria, Ungari, Vietnam, Gruusia, Iraan, Kasahstan, Hiina, Põhja-Korea, Kõrgõzstan, Läti, Leedu, Moldova, Mongoolia, Poola, Venemaa, Rumeenia, Slovakkia, Tadþikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Ukraina, Tðehhi ja Eesti.

OSJD kõrgeim juhtorgan on Ministrite Nõupidamine. Ministrite Nõupidamine teeb OSJD tegevust puudutavaid otsuseid valitsuse tasandil, arvestades OSJD peadirektorite konverentsi (OSJD juhtivorgan raudteede koostöö tasandil) ettepanekuid.

Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on OSJD Ministrite Nõukogu liige ja Eesti Raudtee OSJD raudteede peadirektorite konverentsi liige alates aastast 1992.

04.06.2013

14.06.2013
Ava täisvaade