Aprillis viibis Eesti Logistikaklastri delegatsioon õppereisil Lõuna-Ameerikas, et tutvuda tarneahelatega Lõuna-Ameerika ja Põhja-Euroopa/Venemaa/SRÜ/Kesk-Aasia vahel, samuti ka tutvustamaks Eestit kui võimalikku jaotuskeskust nende piirkondade kaubavahetuses.

Brasiilia kuulub nn. BRIC-riikide gruppi koos India, Venemaa ja Hiinaga - need on maailmas kõige kiiremini kasvavad regioonid lähitulevikus, kes on sõlminud mitmeid koostööleppeid omavahelise koostöö hoogustamiseks - sh ka kaubandussuhete arendamiseks. Eesti jaoks on Brasiilia muutumas olulisemaks partneriks, millest annab tunnistust ka Eesti otsus avada 2014. aastal Brasilias Eesti saatkond.

2011. aastal tuli Brasiiliast 19% kogu Venemaa linnutoodete impordist, 35% sealihast ning 45% loomaliha impordist – arenevatest riikidest pärineva impordi osas on Brasiilia suhtarvud veelgi muljetavaldavamad, vastavalt 94,6 protsenti, 99,3 protsenti ning 60,9 protsenti.

WTO-ga liitumine sunnib Venemaad üle vaatama oma senikehtiva tariifipoliitika importkaupade osas. Lisaks lihatoodetele kehtivatele tariifidele võib oluline langus tabada ka suhkrutariife – Brasiilia on Venemaa peamine suhkruallikas, 2010. aastal ulatus Brasiilia suhkru osakaal 85,8 protsendini koguimpordist arengumaadest. Täiendavalt suureneb tõenäoliselt ka veini import Venemaale.

Eesti võimaluseks on pakkuda Lõuna-Ameerika eksportijatele ligipääsu 300 miljoni ostujõulise tarbijaga turule. Mitmed kohtumistel osalenud Lõuna-Ameerika ettevõtjad-logistikud omavad juba täna otsekontakte sihtturgudel ning kasutavad peamiselt Saksamaa ning Hollandi sadamaid (Rotterdam, Antverpen ning Hamburg), kuid ka Peterburi sadamat Venemaa ning Põhja-Euroopa turgudele jõudmiseks. Eesti eeliste esiletoomine äratas huvi edasiseks koostööks näiteks Eesti logistikute ning konkreetselt Brasiilia lihaeksportijate vahel.

Õppereisi liikmed osalesid ka Sao Paolos toimunud messil Intermodal, mis on maailma teiseks suurim logistika- ja transpordimess. Tänavu osales messil üle 600 ettevõtte 26 riigist, kokku külastas messi kolme päeva jooksul ligi 50 000 külastajat. Messi rahvusvahelisest olulisusest andis tunnistust ka väga suur Euroopa firmade arv - näiteks Belgia, Holland ning Saksamaa olid esindatud riiklike stendidega.

22.04.2013
Ava täisvaade