Käesoleva aasta jaanuaris veeti Eesti Raudtee taristul 2,8 miljonit tonni kaupa, mis on 12,21 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal kuul. Suurim oli transiitvedude osakaal, mis moodustas 1,8 miljonit tonni, jäädes möödunud aasta jaanuariga ligilähedasele tasemele. Tugevat kasvutrendi võrreldes mullusega näitas kohalik vedu, mis suurenes 37,51 protsendi võrra.

Käesoleva ja möödunud aasta jaanuari võrdluses kahanesid importveod 7,6 protsenti. Eksportveod kasvasid samal perioodil 31,9 protsenti. Import-eksportvedusid kokku oli 116 tuhat tonni.

EVR Cargo veomaht suurenes võrreldes möödunud aasta jaanuariga 15,38 protsenti, küündides käesoleva aasta esimesel kuul üle 1,9 miljoni tonni. E.R.S. vedas jaanuaris 874 tuhat tonni kaupu, mis oli 5,73 protsenti rohkem kui mullu samal kuul.

Jaanuari kaubaveo tõus leidis aset eelkõige nafta ja põlevkivi arvelt. Naftat ja naftasaadusi veeti 14,33 protsenti enam kui möödunud aasta jaanuaris ehk 1,9 miljonit tonni. Põlevkivi vedu kasvas sel aastal 46,38 protsenti võrreldes möödunuga.

Suurim muutus toimus ehituskaupade veos, kus kasv ulatus 83,48 protsendini. Vähenes keemiakaupade vedu, 31,51 protsenti. Väetiseid veeti 6,95 protsenti enam kui möödunud aasta samal perioodil.

Täpsem info:
Liina Hallik
kommunikatsioonijuht
AS Eesti Raudtee
Telefon: +372 615 8677
liina.hallik@evr.ee

13.02.2013
Ava täisvaade