Veomahud Eesti Raudtee taristul jätkasid väikest langust ja juulikuu mahuks oli 1,74 miljonit tonni ehk 4 protsenti vähem kui aasta tagasi. Seitsme kuuga on kokku veetud kaupu 14,91 miljonit tonni, mis jääb eelmisele aastale alla 8,4 protsenti.

Juulis kasvas küll oluliselt nafta ja naftasaaduste vedu, kuid vähenesid väetised, põlevkivi ja keemiakaubad. Naftasaadusi veeti 1,11 miljonit tonni ehk üle 32 protsendi rohkem. Väetiste vedu langes ligi 27 protsenti 0,24 miljoni tonnini. Põlevkivi veeti 0,11 miljonit tonni ehk mullusest 54,4 protsenti vähem.

Kokku on aasta algusest saadik veetud naftat ja naftasaaduseid 9,78 miljonit tonni, mis on 2,9  enam kui eelmisel aastal. Teisel kohal on põlevkivi 1,69 miljoni tonniga ning veod on vähenenud 16,5 protsenti. Väetisi veeti 1,62 miljonit tonni ehk 12,6 protsenti vähem. Keemiakaupade maht on langenud 60 protsenti, moodustades kokku 0,61 miljonit tonni.

Konteinereid on raudteel veetud seitsme kuuga 33 797 TEU-d, mis on 9,2 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Sellest käesoleva aasta juulis veeti 4 374 TEU-d.

Transiitveod olid seitsme kuuga kokku 11,66 miljonit tonni ja vähenesid 7,6 protsenti. Kohalikes vedudes liikus kaupa 2,07 miljonit tonni ning need kahanesid aastaga 12,8 protsenti. Importveod andsid 0,76 miljonit tonni veoseid ning olid 11,9 protsenti väiksemad mullusest. Eksportvedude maht 0,42 miljonit tonni jäi möödunud aastast alla 3,6 protsenti.

Raudteeveo-ettevõtetest vedas EVR Cargo seitsme kuuga 9,5 miljonit tonni kaupu, jäädes mullusele tasemele alla 19,3 protsendiga. E.R.S. veomahuks oli 5,41 miljonit tonni ehk 19,7 protsenti rohkem vedusid kui aasta tagasi.

07.08.2013
Ava täisvaade