03.03.2011
Gdanskis 1.-3. märtsini toimuval rahvusvahelisel logistikakonverentsil Transport Week 2011 analüüsitakse, milliseid olulisi muudatusi on kriisiaastad toonud transpordisektorisse, räägitakse Euroopa transpordisüsteemi väljakutsetest ning tutvustatakse uusi transpordikoridore Euroopa kaardil.

Eesti transiidikoridori eeliseid tutvustavad ja paneeldiskussioonides osalevad ESTEVE Terminali juhatuse esimees Üllar Raad, Tallinna Sadama kommertsdirektor Erik Ringmaa ja Navirail Rail World Groupi raudteetranspordi direktor Vadim Shabarov.
Osavõtjatel ligi sajast erinevast logistikaettevõttest üle Euroopa on võimalus kaasa rääkida diskussioonides Kesk- ja Ida-Euroopa transpordikoridoride arengut puudutavatel erinevatel teemadel. Samuti arutatakse Hiina ja Venemaa kasvava mõju üle kaubaliikumise suundadele ja struktuurile.

Transport Week 2011 konverentsikülastuse raames külastasid Eesti Logistikaklastri liikmed eile Gdanski Sadamat, et tutvuda Gdanski jaotuskeskuse võimalustega ning leida võimalikke koostöömudeleid.

Gdanski logistikakonverentsi lõpetab 3. märtsil arutelu logistikahariduse ja töökogemuse, teooria ja praktika sidumise teemal.

03.03.2011
Ava täisvaade