AS-i Tallinna Sadama nõukogu valis esmaspäeval uueks nõukogu esimeheks Remo Holsmeri; samuti valis nõukogu ettevõtte auditikomitee ning sponsorluskomitee liikmed.  

Esmaspäevasel Tallinna Sadama nõukogu koosolekul esitas nõukogu senine esimees Neinar Seli avalduse sooviga taanduda nõukogu lihtliikmeks. Nõukogu valis uueks esimeheks Remo Holsmeri.
 
“Tallinna Sadam on hästi juhitud ettevõttena kohandunud muutunud tegevuskeskkonnaga, kus idasuunaliste mahukaupade vähenemise oludes on suudetud tagada tugevad majandustulemused,” lausus Remo Holsmer. “Ka nähtavas lähitulevikus on Tallinna Sadama juhtimisel esmaseks eesmärgiks eduka arengu tagamine Läänemerel täna valitsevas konkurentsisituatsioonis.”
 
Tallinna Sadama nõukogu kinnitas esmaspäeval vastavalt ettevõtte põhikirjale ka auditikomitee liikmed järgmiseks kolmeks aastaks, kelleks on
Vallot Mangus, Kalev Lillo ja Pille Parind. Ettevõtte sponsorluskomisjoni liikmeteks määras nõukogu Remo Holsmeri, Randel Läntsi ja Sirle Arro.
 
AS-i Tallinna Sadama kaheksaliikmelisse nõukokku kuuluvad Remo Holsmer (esimees), Vallot Mangus, Kalev Lillo, Randel Länts, Priit Paiste, Pille Parind, Neinar Seli ja Hillar Teder.
17.06.2014
Ava täisvaade