Eesti Raudtee nõukogu kinnitas juhatuse ettepaneku osta tütarfirmale EVR Cargo 16 uut manöövervedurit DF7G-E Hiina äriühingute konsortsiumilt CCOEC/BRE. Tehingu maksumus on 30,2 miljonit eurot.
Väljakuulutatud rahvusvahelisele hankele laekus kevadel kolm pakkumist, millest kaks kvalifitseerusid.
Esimene uus vedur peab hanke kohaselt jõudma Eestisse tüübikatsetusteks järgmise aasta esimeses pooles. Ülejäänud 15 vedurit tarnitakse 2013. aasta teises kvartalis.
Hange korraldati põhjusel, et praeguse manöövervedurite pargi ressurss on ammendunudmas. EVR Cargos kasutatavad Tsehhi päritolu manöövervedurid on toodetud läinud sajandi 60ndatel aastatel, kuid on sisuliselt II ilmasõja-aegse tehnoloogia järgi valmistatud mudelid, mille pidamisel ning remontimisel pole majanduslikku põhjendust. Näiteks viimastel aastatel on vanade manöövervedurite remondikulud tõusnud juba kahekordseks ning kasvaks tulevikus veelgi.
Nimetatud vedureid ega nende originaalosi enam ei toodeta. Eesti Raudtee kogemusel puudub lähiregioonis ka remondibaas, mis suudaks antud veduritüüpi piisava kvaliteediga remontida. Kui kulutada vana veduri kapitaalremondiks või renoveerimiseks ka pool uue veduri hinnast, siis tulemuseks on ikkagi II ilmasõja-aegne ning toonastele tehnistele näitajatele ja kvaliteedile vastav vedur, millel puudub piisav töökindlus.

Eesti Raudtee tütarettevõte EVR Cargo on vedurite hanget ette valmistades teinud kaks aastat väga põhjalikku tööd.
Kuigi uute vedurite parim pakkuja on Hiina ettevõte, siis sisuliselt saavad Hiina rauast toodetavad vedurid peale USA mootorid ja Euroopas toodetud agregaadid. Ostetavate vedurite parameetrid vastavad Euroopa Liidus ja endises NSVL-is kehtestatud standarditele ning Eesti Raudtee vajadustele. Uued vedurid on moodsad, efektiivsed ja ökonoomsed ning annavad olulist kokkuhoidu kütusekulu, hoolduse ja remondi osas.

China National Corporation for Overseas Economic Cooperation (CCOEC) on Hiina riigi omanduses olev äriühing, mis läbi konsortsiumilepingute vahendab Hiina masinaehitusettevõtete toodangut teistesse riikidesse. Samuti juhib suuri infrastruktuuri projekte väljaspool Hiinat ja välisinvesteeringute kaasamisega projekte Hiinas.
Konsortsiumi teiseks liikmeks on 1987. aastal asutatud veduritootja Beijng Feb.7th Railway Transportation Equipment Co., Ltd (BRE), kes on Hiina üks kahest suurest raudteetranspordivahendite projekteerijast, disainijast, tootjast, remontijast ja müüjast kauba- ning reisijateveo tarbeks. Kokku toodab ettevõte aastas 300 vedurit, 60 teeremondimasinat ja remondib 100 vedurit.

Eelmistel aastatel olid EVR Cargo investeeringud suunatud eelkõige vagunite ostmiseks. Viimane suuremahuline investeering vedurite soetamiseks toimus kümmekond aastat tagasi, mil Eesti Raudtee ostis USA vedureid.

Lisainfo: Urmas Glase
Eesti Raudtee avalike suhete juht
GSM 5010409

10.08.2011
Ava täisvaade