Eesti Logistikaklastri arendusjuht Illimar Paul rääkis tänasel tippettevõtjate ümarlaual, millised on homse äri võimalused logistikavaldkonnas.
„Meie edukas homme peab olema kardinaalselt erinev sellest, milline oli edukas eile ja milline on mitte nii edukas täna“, lausus Illimar Paul.

Pildid / - IllimarPaulEesti on aastate jooksul investeerinud korralikku infrastruktuuri, kuid transiitkaubavood on languses ja hinnatase kõrge. See tähendab, et vabadele vakantsidele tuleks leida rakendus. Kui me täna midagi ette ei võta, siis meie atraktiivsus transiitmaana langeb ja langeb ka sellest sõltuvalt üldine heaolu. Logistikaklastri korraldatud ümarlaual arutati, mida peaks tegema täna niisugust, et kinnistada siia kaubavood.

„Tänases majandussituatsioonis ja naabermaadega konkurentsis püsimiseks tuleb eestlastel  tuleviks olla oluliselt innovaatilisemad - Eesti peab kujunema jaotuskeskuseks,“ pakkus välja Paul. Eesti on selles mõttes unikaalne riik Euroopas, et meil on veel piisavalt vaba maad investeeringuteks. „Lennujaama ja sadama omavaheline lähedus ja haritud tööjõud annavad head eelised logistika- ja jaotuskeskuste ehitamiseks, kus saaksime kaupadele lisaväärtust pakkuda ja mis annaks meile hea positsiooni kaubavedude kasvatamiseks,“ selgitas Paul.

Veel 15 aastat tagasi, ei osanud meist enamus ennustada, et tänaseks on Eesti kujunenud maailmamastaabis arvestatavaks naftasaaduste jaotuskeskuseks samaväärselt Rotterdami ja Singapuriga. Kahe aasta eest asutatud Logistikaklastri üks ülesanne oli selgitada välja, milliste uute suure lisandväärtusega ärimudelite, toodete ja teenuste osas omab Eesti homme analoogilist turupotentsiaali ja edulootuseid, nagu seda on tänaseks saavutatud naftasaaduste käitlemisel.

Illimar Pauli sõnul võib uuringute tulemusena väita, et Eestil suur potentsiaal kujuneda näiteks toiduainete jaotuskeskuseks. Eesti tolliladude kaudu liiguvad praegu Venemaale ja Kesk-Aasiasse konservid ja alkohol, mille maksumärgistamine toimub vahetult enne laost väljasaatmist. Hea näide toimivast jaotuskeskuse kontseptsioonist on kakaotooted, mille jaotuskeskuse teenuseid on Eestis osutatud juba pool sajandit. Aastas Eestit läbivate kakaotoodete maht on umbes 100 000 tonni ning seda kaubavoogu teenindavad regulaarselt  viis ekspedeerimisettevõtet erinevate ladude kaudu. See näide demonstreerib ka jaotuskeskuse ärimudeli suhtelist kriisikindlust.

Logistikaklaster koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ning FinanceEstonia klastriga korraldasid 06.veebruaril Eesti tippettevõtjate kinnise ümarlaua, mille eesmärk oli kaasata eelkõige oma Eesti ettevõtjaid meie asukoharessursil põhinevate uute äride ülesehitamisele.

Lisainfo:
Margot Ots
Eesti Logistikaklaster
tel 5016199
e-mail: margot@transit.ee

 

 

06.02.2013
Ava täisvaade