Käesoleva aasta veebruaris veeti Eesti Raudtee taristul kaupa 2,37 miljonit tonni. Aasta esimese kahe kuu lõikes kokku 5,18 miljonit tonni. Veebruari veomaht jäi eelmisele aastale alla ligi 4 protsendiga, kuid tänu jaanuari heale tulemusele olid mahud kahe kuu kokkuvõttes mullusest 2,2 protsenti suuremad.

Veebruaris veeti naftat ja naftasaadusi 1,7 miljonit tonni ning veomaht suurenes 2,4 protsendi võrra. Põlevkiviveod olid veebruaris kokku 0,3 miljonit tonni ning suurenesid võrreldes möödunud aastaga 7,3 protsenti. Vähenes aga oluliselt väetiste ja keemiakaupade vedu.

Kahe kuuga on naftat ja naftasaadusi veetud 3,59 miljonit tonni, mis on 8,4 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Põlevkivi veomaht ulatus 0,7 miljoni tonnini ning on kasvanud 26,8 protsenti. Väetisi veeti võrreldes mullusega 18,9 protsenti vähem ning vedu kokku oli 0,41 miljonit tonni. Keemiakaupade veomaht vähenes 54,2 protsenti, moodustades kokku 0,13 miljonit tonni. Puistekaupade maht oli 0,13 miljonit tonni ning mahud jäid praktiliselt samaks.

Transiitvedudes liikles aasta esimesel kahel kuul 4,03 miljonit tonni kaupa, milline tulemus on võrdväärne eelmise aastaga. Kohalike vedude maht oli 0,8 miljonit tonni ning vedu suurenes 21,8 protsendi võrra. Importveod kahanesid aastaga 18,5 protsenti, andes 0,24 miljonit tonni veomahtu. Eksportveod ulatusid 0,12 miljoni tonnini ning suurenesid 22,8 protsenti.

Konteinereid veeti raudteel kahe kuu jooksul 9 750 TEUd, millest veebruari kanda jäi 5 593 TEUd. Veomaht oli eelmisest aastast kokku 34,8 protsenti suurem.

Vedajatest vedas EVR Cargo kokku 3,44 miljonit tonni ja E.R.S. 1,74 miljonit tonni kaupa. EVR Cargo veomaht jäi mullusele alla 1,9 protsenti, E.R.S. veod suurenesid 11,2 protsendi võrra.

13.03.2013
Ava täisvaade