Eesti riigile kuuluv raudteeveo-ettevõte EVR Cargo vedas läinud aastal kokku 18,4 miljonit tonni kaupa, mis tähendab mahtude 1,7% tõusu.

 

Suurimaks kaubagrupiks oli nafta ja naftasaadused, mida veeti kokku 7,63 miljonit tonni – kaubagrupi veomaht suurenes võrreldes aasta varasemaga 1,6%. Teisel kohal oli põlevkivivedu 3,52 miljoni tonniga, vähenedes aastaga 27,6%. Ligi 27% suurenes väetiste vedu, mille veomahuks kogunes 3,13 miljonit tonni. Võrreldes mullusega veeti üle kahe korra enam ka keemiakaupu, kokku 1,93 miljonit tonni. Puistekaupade vedu ulatus 0,9 miljoni tonnini (kasv 18,4%).

 

Eesti Raudteel veeti rohkem kaupa viimati 2007. aastal, märkis EVR Cargo juhatuse esimees Ahto Altjõe. Altjõe sõnul on 2013. aasta eelarves planeeritud veomaht 14,38 miljonit tonni, mis on 22% võrra vähem kui mullu. ”Klientide tagasisidel põhinev eelarvemaht näeb ette nafta ja naftasaaduste ning jätkuvat põlevkivi veo mahtude langust,” ütles Altjõe.

 

Transiitveod moodustasid EVR Cargo veomahust 66% ja olid kokku 12,13 miljonit tonni. Aastaga vedu suurenes 13,6%. Teisel kohal olid kohalikud veod 4,06 miljoni tonniga (vähenedes 25%). Importvedudes veeti 1,43 miljonit tonni kaupu ja veomaht kasvas aastaga 9,7%. Eksportvedude 0,77 miljonit tonni oli varasemast aastast 13,1% suurem.

 

Konteinerkaupade veomaht suurenes 2012. aastal 49% võrreldes aasta varasemaga, kogumahus 48 861 TE. Sellest 34 103 TEU moodustasid kaubaga konteinerid, mis on eelmise aasta mahust 35% parem tulemus. Regulaarsetest konteinerrongidest oli suurima mahuga konteinerrong ”Moskva Ekspress”, mis väljus Muugalt täiskoosseisus 127-l korral. Veebruaris liikumist alustanud põhja-lõuna suunaline konteinerrong ZUBR väljus kokku 50 korral Kiievisse ja Dnepropetrovskisse ning Afganistaani toimetati kohale 45 marsruutrongi. Uue teenusena alustasime 2012. aastal Mitsubishi autotehase varustamist Vorotõnski jaamas Kalugas, kus seni testitud viiele rongile peaks plaanide realiseerumisel 2013. aastal lisanduma märkimisväärne veomahu kasv.

 

Tänaseks AS Eesti Raudteest täielikult eraldunud AS EVR Cargo ülesandeks on raudteeveo-ettevõtjana kaubavedu ning vagunite ja vedurite rentimine. Ettevõtte kooseisu kuulub ka veeremi remondi ja hooldusega tegelev Tapa Depoo ning veeremi tehnohooldepunktid üle Eesti. 

10.01.2013
Ava täisvaade