Eesti Logistikaklaster, Eesti Vabariigi Suursaatkond Helsingis ja EAS korraldasid kolmapäeval 9. veebruaril Helsingi Eesti Majas Soome tööstusettevõtteile suunatud seminari Eesti uued võimalused 2011. Klastriprogrammi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Seminari avasõnadega esines Eesti Vabariigi Suursaadik Mart Tarmak. EAS-i rahvusvahelistumise divisioni Soome välisesindaja Valdar Liive andis oma ülevaate majandus- ja tootmistegevuste eelistest Eestis ning tutvustas EAS-i poolt Eestis tegevuse käivitamisest huvitatud Soome ettevõtteile pakutavaid tugiteenuseid. Kalle Pedak Hedman Partners'ist selgitas, mida on Soome ettevõtjal kasulik teada Eesti seadustest. Logistikaklastri arendusjuht Illimar Paul käsitles Eesti majanduslikke ja logistilisi eelised tootmise ning tarneahelate juhtimise seisukohast. Seminari kroonjuveeliks kujunes rikkaliku Eesti kogemusega Soome ettevõtja Pauli Pölläneni (Makron Engineering ja Metalliset Group) ettekanne, kes omab Eestis kahte tootmisüksust. Ühte Aegviidus ja teist Narvas. Soome tootmisettevõtete huvi Eesti temaatika vastu oli arvestatav. Eesti Maja seminariruumi täituvuseks oli 100% ja paigaldada tuli lisatoole. Sealjuures sisaldas toimunud seminarile kutsutute andmebaas vaid murdosa potentsiaalsetest Eestist huvituda võivatest Soome tootmisettevõtteist.

Toimunud seminar on Eesti Logistikaklastri esimeseks sammuks välisinvesteeringute kaasamise kavas, mille tulemusena soovitakse luua Eestisse 1000 uut töökohta vähemalt 50 000 eurose lisandväärtuse tasemega töötaja kohta. Soomele, Eesti jaoks Rootsi järel teiseks suurimale välisinvesteeringute päritolumaale, pakub tootmise osaline siirdamine Eestisse arvestatavaid võimalusi konkurentsivõime kasvatamiseks. Säilitades või isegi kasvatades klientidele lubatud tarnekindlust, tarnekiirust ja paidlikkust, on Eestis tootmise abil võimalik alandada kogukulusid ja kasvatada varade tootlust. Logistikaklastrisse kuuluvaile ettevõtteile on Soomest pärinevad tööstuslikud välisinvesteeringud huvipakkuvad eelkõige seoses kaasnevate tooraine- ja valmistoodangu voogudega. Mitmete klastriprartnerite huvi on seotus kinnisvara pakkumisega tootmistegevuseks, sealhulgas sadamate vabatsoonidesse rajatud tööstusparkides.

Argumendid, millele tuginedes Logistikaklaster Eestit Soome tööstusettevõtteile tutvustab:

1. 2011. aastast on Eesti investeerimiskeskkond kindlam ja mugavam kui kunagi varem;
2. Lisaks EU, Schengeni, WTO ja NATO liikmelisusele kuulub Eesti nüüd ka OECD-sse;
3. Alates 2011. aasta 1. jaanuarist on Eestis käibel euro;
4. Enim välisfirmasid on Eestisse asutatud Soome ettevõtjate poolt;
5. Firma asutamine toimub Eestis kahe tunniga;
6. Kogu asjaajamine ja suhtlemine riigiametitega on elektrooniline;
7. 0%-line ettevõtte tulumaks võimaldab Eestis kogu kasumi maksuvabalt reinvesteerida ja seeläbi kiiresti kasvada;
8. Eestis ei ole 20 aasta jooksul toimunud ühtegi streiki, mis oleksid ettevõtete tegevust häirinud;
9. Eesti sadamates, vabatsoonides ja tööstusparkides on sadu hektareid juba väljaarendatud infrastruktuuriga tootmis- ja ärimaid, samuti kohaseid hooneid koheseks tegevuse alustamiseks;
10. Eesti sadamad on Läänemere sügavaimad ning aastaringselt navigeeritavad, Eesti raudtee kuulub 1520mm võrgustikku ja Eesti maismaaühendused kogu Euroopaga on head;
11. Eestis on hästi välja arenenud kõrgetasemeliste allhankijate võrgustik;
12. Eesti kinnisvarahinnad on hetkel väga soodsad;
13. Tootmis- ja äritegevuse kogukulud on Eestis optimaalsed, kvaliteet, tarnekindlus, tarnekiirus ja paindlikkus kõrged.

10.02.2011
Ava täisvaade