Kaupade vedu Eesti Raudtee taristul oli esimese kuue kuuga kokku 13,17 miljonit tonni, millest juunikuus veeti 1,81 miljonit tonni. Võrreldes eelmise aasta esimese poolega langes veomaht 9 protsenti. Juuni veomaht oli aga eelmisest aastast 1,4 protsenti suurem.

Naftat ja naftasaadusi veeti esimese kuue kuuga 8,68 miljonit tonni ja see oli eelmise aastaga võrdne tulemus. Põlevkiviveod vähenesid aastaga 11,3 protsenti, moodustades kokku 1,58 miljonit tonni. Väetisi veeti raudteel 1,38 miljonit tonni, mis oli 9,5 protsenti vähem mullusest. Keemiakaupade vedu kahanes 59 protsenti, andes kokku 0,53 miljonit tonni. Puistekaupu veeti 0,41 miljonit tonni ehk 16 protsenti vähem.

Transiitveod moodustasid 2013. aasta esimesel poolel veomahust 78 protsenti ehk kokku 10,28 miljonit tonni. Mullusega võrreldes vähenes vedu 8,7 protsenti. Kohalike vedude maht oli 1,91 miljonit tonni ja see kahanes 8,6 protsenti. Importvedudes liikus 0,65 miljonit tonni kaupu, mis oli 15,5 protsenti vähem kui aasta tagasi. Eksportveod vähenesid 7,6 protsenti ja moodustasid kokku 0,34 miljonit tonni.

Konteinerite vedu ulatus raudteel kuue kuuga 29 424 TEU-ni, millest juunis veeti 3 787 TEU-d. Võrreldes eelmise aastaga on konteinerite veomaht 8,3 protsendi võrra suurem.

Veoettevõtetest vedas EVR Cargo poole aastaga 8,43 miljonit tonni ehk 18,9 protsenti vähem kui aasta tagasi. E.R.S. veomahuks tuli 4,75 miljonit tonni, mis oli 16,2 protsenti enam kui eelmisel aastal.

Paberivaba tehnoloogia

Käesoleva aasta 13. juunil alustas Eesti Raudtee koostöös siinsete vedajate ja Venemaa Raudteedega paberivaba tehnoloogia rakendamist tühjade era- ja rendivagunite tagastamisel üle piiri Venemaale.

Esimeses etapis liiguvad ilma saatedokumendita ainult tühjad vagunid Venemaa suunas. Järgmistes etappides rakendatakse ka vastupidist liiklust tühjadel vagunitel ja tühjade konteinerite korral. Tulevikus jõutakse ka laetud vaguniteni.

Projekti eestvedajaks on Venemaa Raudteed. Eesti Raudtee on kuues raudtee, kes antud süsteemiga liitus. Lisaks Eesti Raudteele on antud süsteemiga liitunud ka Soome, Läti, Leedu, Ukraina ja Valgevene raudteed.

12.07.2013
Ava täisvaade