AS Tallinna Sadam plaanib Eesti sadamate teenindamiseks soetada kuni 50 miljonit eurot maksva jäämurdja, ostu finantseerimisskeem töötatakse välja koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning rahandusministeeriumiga.

«Täiendava jäämurdja ostmine on olnud päevakorral alates 2007. aastast ning viimased kolm külma talve on kinnitanud selle vajalikkust – Eesti ainus olemasolev jäämurdja Tarmo on amortiseerumas ega suuda suurenevat nõudlust rahuldada,» märkis ASi Tallinna Sadam nõukogu esimees Neinar Seli.

«Eestit läbivad kaubaveod on muutunud mõlemasuunaliseks ning Läänemere äärsete riikide konkurents selliste kaupade käitlemiseks kasvanud, mistõttu võib suutmatus kaupu õigeaegselt edastada ohustada otseselt meie ettevõtete konkurentsivõimet,» lausus Seli.

«Lisaks kaubaveole võib karmide jääolude korral kahjustuda ka reisijatevedu – seega jäämurde võimekuse oluline kasv on möödapääsmatu nii kauba- kui reisijateveo, nii transiidi kui eesti tootjate ekspordivedude kontekstis,» sõnas Seli.

«Tallinna Sadam käsitleb jäämurdja soetamist kui äriprojekti – meile on antud projekti näol tegemist nii otsest kui kaudset tulu toova projektiga, lisaks plaanime teenust pakkuda ka teistele Läänemere riikide sadamatele ning leida laevale rakendust terveks aastaks,» tähendas Seli.

«Arvutuste järgi on majanduslikult kõige otstarbekam kasutatud jäämurdja soetamine, uute jäämurdjate hinnad algavad juba 100 miljonist eurost,» ütles Seli.

Eesti ainus, 50. aastat vana jäämurdja Tarmo töötab Soome lahel. 2010/2011. aastal kasutati jäämurdetöödel lisaks Soome puksiirlaeva Zeus ja 2011/2012. aastal muude sobivate jäälõhkujate puudumisel Norra reederile kuuluvat mitmeotstarbelist laeva Vidar Viking.

Alates 2006. aastast on Pärnu lahel jääd murdnud Veeteede Ameti mitmeotstarbeline poilaev EVA 316, mida on vajadusel abistanud Eestist ja Soomest prahitud puksiirlaevad. Jäämurdeperioodi pikkus ulatub Eesti vetes sõltuvalt ilmastikuoludest 60-110 päevani.

Uue jäämurdja soetamiseks plaanib Tallinna Sadam võtta laenu. Laeva võimalik teeninduspiirkond on Muuga, Tallinna, Kopli, Paldiski, Pärnu, Kunda ja Sillamäe sadamad.

 Postimees E24

03.07.2012
Ava täisvaade