Eesti Logistikaklastri esindajad tutvustasid täna Riigikogu majanduskomisjonile klastri tegevuse tulemusi ja rääkisid võimalikest tagajärgedest seoses Meresõiduohutuse seaduse muudatuste eelnõuga.

„Logistikaklastri tegevus on heaks eeskujuks, kuidas ühe sektori ettevõtjad saavad ühiste selgete positiivsete sõnumitega Eestit kui soodsat majanduskeskkonda turundada. Positiivne kuvand ja suurenenud huvi ühe sektori vastu elavdab aga kogu Eesti majandust,“ ütles majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas.

Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni (LTA) ekspert  Andrus Kuusmann tutvustas majanduskomisjoni liikmetele klastri poolt on välja töötatud turundussõnumeid erinevatele sihtturgudele.

Logistikaklastri arendusjuht Illimar Paul tegi ülevaate klastri kahe aasta tegevusest ja logistikasektori potentsiaalist ning arenguvõimalustest. Kahaneva naftasaaduste transiidimahu kompenseerimiseks on rohkem tähelepanu pööratud alternatiivsetele kaubagruppidele, mille mahtude kasvud on olnud  arvestatavad.  2012. aasta esimesel poolaastal on Tallinna Sadama kaubavedudest kasvanud konteinerite maht (27,7%,) ja  suurenenud on ka ka puistlasti (6,9%) ja ro-ro kaupade osakaal (6,5%). Eesti Raudtee taristul kasvas konteinervedude maht 2012. aasta esimesel poolaastal ligi 70% ja väetiste maht 54% võrreldes eelmise aastaga.


16.10.2012
Ava täisvaade