Tallinna Sadam laiendas  Muuga sadamas kehtestatud vabatsooni Muuga sadama idaossa, haarates sisse Muuga raudteejaama, Muuga Tööstuspargi alad ja söeterminali.

 Vabariigi Valitsuse 7.veebruari korraldusega nr 50 täiendati Muuga sadama vabatsooni piiride ning sisse- ja väljapääsude koordinaatide loetelu laiendamaks  vabatsooni territooriumi.  AS-le Tallinna Sadam kuuluvast Muuga sadamast asub nüüdsest vabatsoonis  464 ha, vabatsooni nõuetele vastava piirde  kogupikkus on 12,7 km.
 
Vabatsooni kasutamise peamine eelis on lihtsam tolliformaalsuste teostamise kord. Vabatsoon võimaldab lükata edasi impordimaksude tasumist  ja kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamist (nt impordi litsentsid) kuni kauba vabasse ringlusse lubamiseni või mõnele muule tolliprotseduurile suunamiseni. Samuti saab vabatsoonis  ladustada Eestit transiidina läbivaid Euroopa Ühenduse väliseid kaupu  vältides maksude tasumist ning kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamist ning rakendada eksporditoetuste alla kuuluva Euroopa Ühenduse kauba suhtes selle vabatsooni toimetamisest tulenevalt kauba ekspordi tolliprotseduuriga kaasnevaid meetmeid (nt eksporditoetuste väljamaksmine).
 
Edaspidi on peaaegu kogu Muuga sadama territoorium vabatsoon. Korralduse  jõustumisega   saavad vabatsooni eeliseid kasutada ka need ettevõtjad, kes senini sadama vabatsooni piirist olid välja  jäänud.
 
Muuga vabatsoon tegutseb aastast 1997.
13.02.2013
Ava täisvaade