Ettevõtja Raivo Vare märkis Äripäeva Tööstusettevõtete Äriplaan 2014 konverentsil, et edukaid tööstusettevõtteid eristab hallist massist näiteks oskus ja julgus laieneda, konsolideerumine, pikaajaliste, mahule orienteeritud lepingute olemasolu, alternatiivide kaalumine, aga ka söakus vigu tunnistada ja vajadusel kannapöördeid ette võtta. Lisaks veel paindlikkus, kiire reaktsioon ja väledus.

Samuti on edukuse mõõdupuuks riskitaluvus, valdkondlike turuarengute mõistmine, ettenägemisoskus, koostöövõime, seda ka konkureerides, inimeste kompetentsuse ja tulemuslikkuse, aga ka enesearenduse motiveerimine, intelligentne müük, orienteeritus efektiivsusele ning innovaatiline kombineerimine – uuenduslembus.

Vare on seda meelt, et senine suhtumine – kõikide konkureerimine kõikidega, on taandarengus. Selle asemele tuleb n-ö kombineeritud konkurents, selle näiteks on valdkonna- või tegevusala põhised klastrid.

„Aga kuidagi ei saa me mööda vaadata logistikast ja selle mõju üha suureneb. Ühel või teisel viisil on globaalselt juba kõik allhankes,“ rääkis Vare. „Selle tõttu peavad logistiliste küsimuste ja tarneahelate teemadega tegelema kõik tootjad. Logistika osatähtsus ekspordi suurenemisse üha kasvab.“

Eesti edule pürgival tootjal soovitab Vare liikuda väärtusahelas ülespoole, toota paremini ja kasutada kohalikku ressurssi efektiivsemalt. Kõige selle juures peab meie tootja arvestama, et Eesti tööstus on mõistetud olema ekspordisõltuv, konkurentsitingimused maailmas aga üha karmistuvad.

Äripäev Tööstusuudised

25.11.2013
Ava täisvaade