2012 esimese kuue kuuga oli veomaht Eesti Raudtee taristul kokku 14,47 miljonit tonni. Juunikuus veeti kaupu raudteel 1,77 miljonit tonni. Võrreldes eelmise aastaga langes juuni veomaht 26,4 % ning poolaasta tulemus oli 9,1 % väiksem.

Vedajatest on EVR Cargo poole aastaga vedanud 10,38 miljonit tonni, suurendades veomahtu 20 % võrra. Veoettevõte E.R.S. vedas kokku 4,09 miljonit tonni kaupu ning veomaht langes 43,7%.

Juunikuu tulemust mõjutas eelkõige nafta ja naftasaaduste veomahu vähenemine – mulluse 1,63 miljoni tonni asemel liikus raudteel ainult 0,82 miljonit tonni ehk poole vähem. Mõnevõrra vähenes ka põlevkivivedu, mida veeti 0,32 miljonit tonni. Väetiste vedu kasvas võrreldes mullusega 24 % ning oli kokku 0,25 miljonit tonni. Kasvas ka keemiakaupade vedu – veomaht oli 0,18 mln tonni ehk 2,7 korda suurem eelmisest aastast.

Kuue kuuga on naftat ja naftasaadusi veetud 8,68 miljonit tonni, mis on 20,2 % vähem kui eelmisel aastal. Põlevkivi veeti 1,78 miljonit tonni ehk 30 % vähem. Väetiste veomaht ulatus 1,53 miljoni tonnini ja kasvas 46 %. Keemiakaupade mahuks oli 1,3 miljonit tonni, suurenedes ligi miljon tonni võrra. Puistekaupade maht suurenes ligi 70 %, olles kokku 0,49 miljonit tonni.

Transiitvedudes veeti poole aastaga 11,25 miljonit tonni veoseid, mis võrreldes mullusega oli 7,1 % väiksem kogus. Kohalikud veod on langenud 26 %, olles kokku 2,1 miljonit tonni. Raudteega imporditi sisse 0,77 miljonit tonni kaupa ja veod kasvasid 13,9 %. Eksportvedudes liikles 0,37 miljonit tonni ehk ligi 23 % enam veoseid.

Konteinereid veeti kuue kuuga mööda raudteed 26 932 TEU-d, mis ületas eelmise aasta kuut kuud 76 %-ga. Sellest juuni veomahuks oli 4452 TEU-d ehk mullusest 59 % suurem kogus.

Urmas Glase
Eesti Raudtee avalike suhete juht
GSM 5010409

10.07.2012
Ava täisvaade