2012. aastal käitles Sillamäe sadam 6,5 miljonit tonni kaupa, mis on 32% võrra rohkem kui mullu. Sadama turundusdirektor Andrei Birovi sõnade kohaselt oli 2012 aasta üldiselt edukas ja kaupade käive suurenes 1,5 mln tonni võrra (2011 aastal oli see 5 mln tonni). "Kahtlemata sai see kasv saavutatud tänu terminalide Alexela Sillamäe, BCT, Silsteve ja Tankchem heale tööle,"  lisas Birov.

 2012. aasta üks suuremaid sündmusi oli Birovi arvates praamiliini käivitamine Sillamäe ja Ust-Luga sadamate vahel. Tänu sellele on nüüd ühendatud kaks globaalset majandusliku ruumi -  EL ja SRÜ (Venemaa, Valgevene ja Kazakhstan). Teise olulise projektina nimetas Birov konteiner- ja üldterminali ehitustöid.

Tähtsaks sündmuseks peab Birov ka seda, et möödunud aastal laiendati sadama territooriumil kaubaraudteed. Lisandus 4 uut haruraudteed. Lisaks pikenes ja täienes sel aastal raudtee all asuv autode tunnel. "Tänase päeva seisuga on see Eesti pikim tunnel -150 meetrit," täpsustas Birov. Möödunud aastal valmis ka administratiivhoone, mida kasutavad meie oma raudtee ning sadama töötajad.

Rääkides ees seisvast tööst, peab Birov oluliseimaks projektiks koteiner- ja üldterminali ehitustööde lõpetamist 2013. aasta sügisel. Samuti on sel aastal plaanis alustada raudtee ehitamist otse kaide juurde, ning renoveerida ja moderniseerida Sillamäe soojuselektrijaam.

 

 

14.01.2013
Ava täisvaade