24.-26.06.2014.a. toimus Londonis järjekordne Ro-Ro teemaline mess ja konverents RORO 2014. AS Tallinna Sadam, ESTEVE Terminal AS ja CF&S Estonia AS osalesid messil ühisstendiga. Tegemist on Lääne- ja Põhjamere regioonis üle aasta toimuva erialase messiga, millel eelpool nimetatud kolm ettevõtet osalesid ühisstendiga juba neljandata korda.

Ühisstendiga osalemise idee seisneb selles, et ühiste jõududega, aga samas ka igaüks iseennast esindades, müüa Eestit ja AS Tallinna Sadam sadamaid kui võimalikku kaubaveo koridori, nii Soome ja Rootsi sadamate vahel toimuva kaubaveo kui ka lääne-Euroopa sadamatest läbi Eesti Venemaale ja ka Kesk-Aasia riikidesse suunduva kaubaveo osas.

Messilolid kas eraldi või ühisstendidena esindatud või siis käisid külastajatena läbi ka teised Ro-Ro kaupasid töötlevad sadamad, sadamates tegutsevad terminalid ja ka nende sadamate vahel kaupasid vedavad laevaliinid. Samuti nii puhtalt Ro-Ro kaupasid (veokid, treilerid, autod, masinad ja seadmed) kui ka projekt- ja High&Heavy kaupasid vedavad ettevõtted. Palju külastajaid oli ka samaaegselt ja samas kohas toimuvalt TOC Europe ja PCl messiit. Toimusid mitmed kohtumised, kus arutatid nii tuleviku koostööperspektiive kui ka olemasoleva koostöö arendamise võimalusi. Seega oma kohalolekuga said ühisstendil osalenud ettevõtted oma sõnumit edastada, arendada olemasolevaid ja luua uusi kontakte.

Messiga paralleelselt toimus Ro-Ro teemaline konverents, mille peamine fookus oli suunatud Ro-Ro liikluse tulevikuperspektiividele antud piirkonnas ning seda siis peamiselt lähtuvalt 2015 aastast karmistuvatest keskkonna nõuetest (nõuded puhtamale laevakütusele ja sellega seonduvad tehnilised ja keskkonnaalased teemad). 

 

Messil osalemist kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Projekti kaasrahastab Tallinna Ettevõtlusamet.

 

Pildid / Uudis 05.07

05.07.2014
Ava täisvaade