Majandus-ja kommunikatsiooninister Juhan Parts rääkis täna Logistikaklastri korraldatud tippettevõtjate seminaril plaanist taaskäivitada Eesti ja Venemaa valitsustevaheline transiidikomisjon. Suurettevõtja Tiit Vähi kiitis ministrit pragmaatilise suhtumise eest ja avaldas lootust, et suhted Venemaaga, kui ühe suurema transiidipartneriga, on läinud positiivsemaks. Transiit ja logistika on perspektiivikad valdkonnad, mille abil arendada Eesti majandust ja seeläbi rikkamaks saada.

Pildid / - TiitVahi On ju teada, Eesti geograafiline asend on soodne transiitvedudeks nii lääne-ida-lääne ja ka põhja-lõuna-põhja suunal, kuid jätkusuutlikkus ei tugine üksnes geograafilisele asendi eelisele. Meile on oluline meid ümbritsev 300 miljoni tarbijaskonnaga turg ja head suhted Venemaaga.

„Rohkem pragmaatilisust ja vähem paranoiat. Pole vaja üle tähtsustada nn Venemaa ohtu, pigem tuleks näha Venemaas meie võimalust,“ sõnas Tiit Vähi.

Vähi sõnul vajavad transiidi- ja logistikafirmad arenguks ja edukaks toimimiseks riigi poolt peamiselt kahte asja. „Esiteks saab transiit jätkusuutlikult areneda vaid siis, kui on paremad suhted Venemaaga ja teiseks on vaja tagada, et Venemaa täidaks WTO nõudeid Balti riikide ja Venemaa enda sadamate võrdsel kohtlemisel,“ lausus Vähi. Vähi arvates on valitsusel võimalik survestada Brüsseli kaudu Venemaad WTO nõuete täitmisel, et võidaks turumajandus ja ettevõtlus.

Logistikaklaster koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ning FinanceEstonia klastriga korraldasid 06.veebruaril Eesti tippettevõtjate kinnise ümarlaua, mille eesmärk oli kaasata eelkõige oma Eesti ettevõtjaid meie asukoharessursil põhinevate uute äride ülesehitamisele.

Lisainfo:
Margot Ots
Eesti Logistikaklaster
tel 5016199
e-mail: margot@transit.ee

 

06.02.2013
Ava täisvaade