Tallinna Klastriklubi selle aasta viimane klubiüritus toimus 19.detsembril Muuga sadamas.

Ürituse korraldamine just Muuga sadamas oli sümboolse tähendusega logistikateenuste ja klastri tegemiste tutvustamisel, nimelt oli sel kuupäeval sadama 26.sünnipäev. Arvestades Eesti merenduse pikka ja kuulsusrikast ajalugu on iseenesest tegemist noore sadamaga.
Tänu oma soodsale asukohale ning heale raudtee- ja maanteeühendusele sisemaaga etendab ta olulist osa Eesti transiitkaubanduses. Tänasel päeval on Muuga sadam Eesti suurim ja sügavaim kaubasadam, mis oma sügavuse ja kaasaegsete terminalidega on üks moodsamaid sadamaid Euroopas. Muuga Sadam on üks Eesti riigile kuuluva AS-i Tallinna Sadam viiest sadamast. Muuga sadama kaubakäive moodustab kolmveerandi ASi Tallinna Sadam kogukaubakäibest ja umbes 90% kogu Eestit läbivate transiitkaupade mahust.

Aasta lõpus armastatakse möödunule tagasi vaadata ja teha kokkuvõtteid tehtud tööst. Eesti Logistikaklastri kahe tegutsemisaasta õppetunde jagasid klubilistega Andres Valgerist, Illimar Paul ja Margot Ots.

Logistikaklastri tegevustele tagasi vaadates tõdeti üheskoos, et sektori ettevõtete koostöö oluliselt on paranenud. Täna istuvad ühe laua taga nii mõnedki end seni konkurentidena tundnud ettevõtted. Koos arutatakse ühiseid plaane – kuidas end paremini nähtavaks teha ja Eestist väljapoole turundada, kuidas suurendada logistika osatähtsust ja seeläbi tõsta kogu Eesti majanduse konkurentsivõimet. 

Kõikidel logistikasektori üritustel maailmas - messidel, seminaridel, konverentsidel on meie konkurendid sageli väga esinduslikult väljas ja enda kanaleid ning logistilise asukoha eeliseid reklaamimas. Eesti on seni tänu klastri ühisturundustegevusele suutnud lähimate konkurentidega sammu pidada. Messiboksiga pole me küll igale poole jõudnud, kuid külastajatena oleme end osalevate ettevõtetega kurssi viinud ja kontakte loonud. Messide populaarsus transpordi- ja logistikasektoris on kasvav ja selleks, et Eesti logistikasektorit turundada, tuleb meilgi võimalikult igal pool kohal olla. Logistikaklastri kogemus näitab, et parima nähtavuse saavutame mitte igaüks eraldi osaledes, vaid ühiselt – riiki, sektorit ja transpordikoridori tutvustava ühisstendiga. Hea näide ühise riikliku messboksi esinduslikkusest on kasvõi see, et kaks aastat järjest on saanud eestlaste tegevus TransRussia messil peaauhinna.

Üks väga oluline osa klastri ühisturundustegevusest on olnud õppereisid. Oleme kahe aasta jooksul tutvustanud Eesti logistikasektori konkurentsieeliseid Hiinas, Koreas, Taiwanis, Singapuris, Venemaal, Kasahstanis, Türgis, Kanadas, USA-s ja muidugi ka lähemal Euroopas. Vaatamata sellele, et riik ise ja EAS teevad tööd Eesti erinevate sektorite tuntuse kasvatamiseks maailmas, oleme saanud korduvalt erinevatelt kohtumistelt tagasisidet, et Eesti peaks end maailmas veel rohkem turundama. Nii on süvenenud meie veendumus laiema ühisturunduse vajalikkusest -  meie ettevõtted eraldi on maailma mõistes liiga väiksed, et seda tööd üksi ära teha.

Klastri üks oluline eesmärk on olnud suurendada ettevõtjate rahvusvahelist konkurentsivõimet, suurendada ekspordikäivet, meelitada siia välisinvesteeriguid ja aidata luua uusi töökohti. Kaster on näiteks kaheaastase arendustöö tulemusena selgitanud välja kolm tooteperekonda, mille osas Eestil võiks olla perspektiiv turupiirkonna jaotuskeskuseks kujunemisel. Lisaks on eraldi kaheaastane tööstusettevõtetele suunatud programm, mis kutsub Soome ettevõtteid oma tootmist osaliselt või täielikult Eestisse üle tooma. Soomele oleme rõhu pannud seetõttu, et suurem osa Eestis tegutsevatest välisfirmadest kuulub soomlastele ning Eesti asukoht ja majanduskeskkond soosivad nende ettevõtete lisandumist siia.

Et välja selgitada transiidi mõjuulatust Eesti majandusele, oleme ette valmistanud lähteülesande vastava teadusuuringu tegemiseks ja asunud kaasama partnereid uuringu tellimisse.

Lisaks ülalmainitud teemadele, tutvustasid Logistikaklastri tiimi liikmed klubilistele klastri tootekataloogi, klastri üldbrošüüri ja teisi turundusmaterjale, mille abil sektorit tutvustamas käiakse.

Kaks esimest tegutsemisaastat on näidanud, et Eesti Logistikaklastri loomisega oleme aluse pannud sektori sisesele vajalikule koostööle ja ühiselt oleme arvestatavd tegijad Eesti logistilise asukoha tutvustamisel. Massachusetsi Tehnika Instituudi professori Yossi Sheffi hinnangul on just logistikaklastrid majanduse kasvumootorid. See on ühest küljest tunnustus ja teisest küljest kohustus jätkata alustatud tööd, sest edu tagab ikka vaid järjepidev tegutsemine.

 

 

 

20.12.2012
Ava täisvaade