Eesti Logistikaklastri kutsel külastasid Eestit Soomes resideeriv India suursaadik T.E hr. Aladiyan Manickam ja Soome aukonsulist India suurärimees M.Ct.P. Chidambaram.

Pildid / India suursaadik Muugal

Muuga sadamas toimunud kohtumisel, mis oli järg Logistikaklastri partneritele korraldatud Eesti-India seire* raporti esitlusele, tutvustati Eesti logistilise asukoha eeliseid ja klastri ettevõtteid.

Klastri esinadajate sõnul oli külalistele üllatuseks, et efektiivseim transpordikoridor Indiast Kesk-Aasiasse toimib Eesti kaudu. Vaatamata sellele, et Kesk-Aasia paikneb linnulennult Indiale väga lähedal, puudub  kahe piirkonna vahel otsetee toimiva transpordikoridori näol.

„Eesti eeliseks on tulenevalt soodsast ja liberaalsest majanduskeskkonnast ja looduslikest eelistest võimalus pakkuda logistikaklientidele madalmaid kogukulusid, mis saavutatakse tänu aja kokkuhoiule, puhverladude vähendamisele tarneahelas ja konkurentsivõimelisele transpordi-, laadimis- ja ladustamisteenuste maksumusele,“ selgitas Eesti investeerimiskliimat tutvustanud Logistikaklastri arendusjuht Illimar Paul.

Hetkel on suurimaks India investeeringuks Eestis ArcelorMittali Muuga galvaniseerimistehas. Konteinerkaupadest liigub läbi Eesti transiidina enim India konserveeritud toiduaineid, ehitusmaterjale ja tekstiilitoidangut. Kasvavat tähtsust omavad masinaid ja seadmeid ning autod.

Hr. Chidambaram on varasemalt juba aidanud Chennaisse siirduda paarikümnel Soome ettevõttel eesotsas Nokia ja Wärtsiläga. Samuti on ta vahendanud kaks India välisinvesteeringut Soome.

 *Eesti Arengufond viis 2011-2012. a läbi seire Eesti ja India vaheliste majandussuhete ja vastastikuse äri tulevikuvõimaluste kohta. Tegemist oli esimese tervikliku seirega Aasia ja laiemalt tärkavate majanduste esiletõusu megatrendi mõjust Eestile. Täpsem info seire ja sellega seotud tegevuste kohta: http://www.arengufond.ee/foresight/india

 

22.08.2012
Ava täisvaade