Eesti Logistikaklaster kuulutas täna välja pakkumiskutse teadusuuringu tegemiseks, mis aitaks välja selgitada transiidi kogu mõjuulatust Eesti majanduses.

Teadusuuringu tellimise ajendas vajadus selgitada välja millised on Eestit läbivad transiidimahud ja milline on nende otsene ja kaudne mõju majandusele. Kui sadamate kaubakäibes ja raudteevedude puhul on transiidi osakaal suures osas tuvastatav (erandeiks on osad ro-ro ja
konteinerveod), siis maantee- ja õhutranspordi transiidimahtude statistikat eraldi kusagil välja ei tooda.

Samuti ei käsitle Eestis kogutav ja esitatav statistika transiiti eraldi, vaid ekspordi ja impordi osana. Nii on näiteks statistiliselt Eesti ühtedeks suurima mahuga ekspordiartikliteks naftasaadused ja mineraalained, mis tegelikult pärinevad Venemaalt ja Kesk-Aasiast.

Samuti puudub ülevaade transiidiga tegelevate ettevõtete ja nende töötajate arvust, kvalifikatsioonist ning tasumääradest jai nende ettevõtete poolt transiidi teenindamisel loodavast lisandväärtusest jne jne.

Uuringu loodatav tulemus on selgitada välja Eestit läbivad transiidimahud (hõlmates kõik transpordiliigid ning välistades kattuvused), transiidi otsene ning kaudne mõju Eesti majandusele.

Teadusuuringu pakkumiste tähtaeg on 1.oktoober 2012. Pakkumise palume saata kas elektrooniliselt: annika@transit.ee või paberkandjal: LTA, Sadama 25/4, Tallinn 10111

 

Uuringu lähteülesande saab alla laadida SIIT.

 

 

04.09.2012
Ava täisvaade