Kolmapäeval avaldatud Euroopa Komisjoni transpordi infrastruktuuripakett annab Eestile head võimalused jätkata suurte transpordiinvesteeringutega. „Komisjon avaldas tervikliku nägemuse Euroopa transpordikoridoridest ja selle pikaajalisest finantseerimiskavast ja Eesti kindlasti toetab seda,“ ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. „See on eriti oluline perifeerse asukohaga riikidele, kelle füüsiline ühendamine Euroopaga on endiselt käimas,“ lisas ta.

Samuti toetab Eesti komisjoni lähenemist, millega loodi eraldi kogu Euroopa infrastruktuuri pudelikaelu hindav ja neid kõrvaldada püüdev „Euroopa ühendamise“ (Connecting Europe) rahastu.

Komisjoni kavas on olulisel kohal Tallinn-Pärnu-Riia-Kaunas-Varssavi multimodaalne transpordikoridor, mis võimaldab Eestil saada toetust kiirrongiühenduse (Rail Baltic) rajamiseks Euroopasse. Uue raudtee rajamine võimaldab tulevikus reisida maismaatransporti kasutades Tallinnast Poola piirini nelja ja Varssavisse kuue tunniga. Samuti on sellest rahastust võimalik finantseerida Tartu-Koidula raudteelõigu kaasajastamist.
Samuti saab Eesti võimaluse saada rahalist toetust sadamate ning Tallinna lennujaama arendamiseks.

Kokku on Euroopa Ühendamise Rahastu maht transpordile aastatel 2014-2020 31,7 miljardit eurot, millest 10 miljardit tuleb Ühtekuuluvusfondist.

Allikas: Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade vt.MKM

20.10.2011
Ava täisvaade