1.-6.juulil külastas Balti riike saksa logistikute delegatsioon eesotsas Saksamaa Majandus- ja Tehnoloogiaministeeriumi esindajatega.

5.juulil toimunud Eesti-Saksa äriseminaril tervituskõnega esinenud Saksamaa Majandus- ja Tehnoloogiaministeeriumi rahvusvaheliste ärisuhete arendusosakonna juhi dr. Evelyn Mros’i sõnul on logistikasektor võtnud endale majanduse põhifunktsiooni mitte ainult Balti regioonis vaid kogu Euroopas.

„Tänu Balti riikide soodsale geograafilisele asukohale on nendest kujunenud Lääne-Euroopa, Läänemere piirkonna ja Venemaa turgude kokkupuutepunkt, mis annab näiteks Eestile võimaluse olla üks oluline transpordi- ja logistikakeskus Euroopas,“ sõnas Mros.

Mros’i sõnul on Saksamaa majanduskontaktid tihedad kõigi Balti riikidega ning Saksamaad loetakse üheks tähtsamaks kaubanduspartneriks nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.

Saksamaa majandusmudeli oluline komponent ja kasvumootor on eksport, mis moodustab 40% riigi majandusest. Peamised kaubanduspartnerid on Euroopa Liidu liikmesriigid, kuhu Saksamaa ekspordib rohkem kui 60% kaubast. Saksamaa ekspordib suures ulatuses valmistoodangut: sõidukeid ja nende osi, masinaid ja seadmeid, keemiatööstuse tooteid, elektroonikakaupu. Oluline on ka know-how ja tehnoloogia väljavedu.

Saksamaa oli aastaid kaubavahetuse kogukäibe järgi Eestile Soome ja Rootsi järel kolmas väliskaubanduspartner. Üleilmse majanduskriisi tulemusena langes Saksamaa 2009. aastal viiendale kohale (osatähtsus 8,4%), mis tulenes eelkõige impordi järsust kukkumisest. Ekspordi kahanemine oli võrreldes teiste peamiste kaubanduspartneritega suhteliselt tagasihoidlik.

Välisministeeriumi andmetel oli 2010. aasta seisuga Saksamaalt Eestisse liikunud otsestest välisinvesteeringutest 318,3 miljonit eurot, moodustades otseinvesteeringutest 2,6%. Sellest veerand on läinud finants- ja kindlustustegevusse, võrdselt ligi viiendik kinnisvarasse ning hulgi- ja jaekaubandusse. Veel on investeeritud veondusse ja laondusse, mäetööstusesse, gaasivarustusse, jäätmekäitlusesse ning töötlevasse tööstusesse. Kui vahepealsetel aastatel hakkasid Saksamaa investeeringud Eestisse kahanema, siis 2010. aastal suurendasid Saksa investorid taas oma kapitalipaigutusi Eestisse. Selle tulemusena tõusis Saksamaa Eestisse investeerinud välisriikide järjestuses kuuendale kohale peale Rootsit, Soomet, Hollandit, Venemaad ja Norrat.

Äriregistri andmetel oli 1. juuli 2010. aasta seisuga Eestis registreeritud 501 Saksamaa osalusega äriühingut, sellest 100%liselt Saksa kapitalil põhinevaid äriühinguid 283. Kõigi välisriikide osalusega äriühingute pingereas on Saksamaa jätkuvalt viiendal kohal. Tänu Balti riikide jätkuvalt heale majandusolukorrale ja endiselt positiivsetele väljavaadetele on Balti riikides tegutsevad saksa ettevõtted 2013. aasta alguses veelgi optimistlikumad kui aasta tagasi. Pea kõik ettevõtted on oma ettevõtte olukorraga rahul ning lisaks ootab neist enamus, et planeeritud euro kasutuselevõtt Lätis (2014) ja Leedus (2015) mõjub nende ärilisele tegevusele positiivselt. Kiiret majanduspoliitilist sekkumist vajaks endiselt kutseharidus-süsteem. See on Saksa-Balti Kaubanduskoja Eestis, Lätis, Leedus (AHK) selle aasta konjunktuuriuuringu järeldus, milles osales 104 ettevõtet.

LTA poolt korraldatud saksa delegatsiooni vastuvõtuprogramm sisaldas lisaks Eesti-Saksa äriseminarile ka ettevõtete külastusi Paldiskis. Paldiski Ettevõtjate Liit tutvustas külalistele Paldiski ajalugu ning arenguplaane. Seejärel külastati ettevõtteid Bole, Assistor ja ESTEVE Terminal.

Puidust põranda- ja pinnakatetetootja Bole OÜ kuulutati käesoleval aastal Saksa Majanduse Auhind Eestis 2013 võitjaks. Bole toodab ainulaadseid põrandaid ning naturaalsest puidust pinnakatteid. Inspiratsioon oma toodeteks on saadud  loodusest. Koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetikainstituudiga töötati välja uus tehnoloogia: puidulauad skaneeritakse ning seejärel otsib arvutiprogramm välja lauaosa, mis sobiks kõige paremini kõrval oleva puidulaua servaga. Seejuures säilib laua looduslik servajoon. Tänu uudsele tootmisprotsessile säästetakse 20 protsenti enam puitu kui sirget lauda tootes.

Assistor on logistikaettevõte, mis on spetsialiseerunud sõidukite ja nende varuosade tranimisele. Tänu Assistorile on Eestist saanud uute Mercedeste värav Venemaale ning nädalas läheb Paldiski sadamast idanaabri poole teele keskmiselt 1400 Saksamaalt laevaga saabunud sõidukit.

ESTEVE Terminali vanemstividor Urmas Urgard tutvustas Paldiski Lõunasadama territooriumil toimuvat kaupade ümberlaadimist, ladustamist ja teisi teenuseid.

Saksa delegatsiooni liikmete sõnul said nad Eestit külastades hea ülevaate siinsetest investeerimis- ja ärivõimalustest ning juba olemasolevatest Eesti-Saksa kaubandussuhetest.

08.07.2013
Ava täisvaade