Tallinna Tehnikaülikool avab sügisel uuendatud logistika magistrikava, kus lisaks eelnevale kahele peaerialale, logistikale ja transpordi planeerimisele hakatakse õpetama ka kolmandat peaeriala – tarneahela juhtimist.

Logistika magistriõppekava vajas kiiresti muutuvas maailmas uuendamist, ning tarneahela juhtimise alal ei ole olnud Eestis võimalik akadeemilist õpet saada. Rahulolematus, et kõrgkoolist tulnud inimene tuleb kõigepealt saata lisakoolitust saama, jõudis ülikoolikavade koostajate kõrvu meie kõrvu ja TTÜ on siinkohal valmis võtma vastutust tarneahela juhtimise, logistika ja transpordi planeerimise magistriõppe parema või isegi parima kvaliteedi eest.

Uuendatud õppekava sisulise kvaliteedi tagamiseks pöörasime TTÜ pilgu maailma tippülikoolide ja ettevõtjate poole, kes nii jõu kui mõistusega andsid teada, mida reaalselt vajab ettevõtja magistrikraadiga lõpetajalt. See ei olnud deklaratiivne koostöö, mis taotles sõprussuhet, vaid tegelik sisend õppekava uuendamiseks. Kokku osales õppekava uuendamises üle kümne Eesti ja rahvusvahelise ettevõtte, kelle tegevuses on nii tarneahela juhtimine kui logistika olulisel kohal.

Tarneahela juhtimine, logistika ja transpordi planeerimine on oma olemuselt interdistsiplinaarsed, integreerides endasse majandus-, tehnika-, infotehnoloogia, tootmise, õigus- ja muude valdkondade teadmisi. Leiame, et TTÜ on õige koht tarneahela juhtimise ja logistika õpetamiseks, kuna meie kasutada on kogu ülikooli ressursid ning erinevate erialade spetsialistid on vaid mõne meetri kaugusel ja kõik nad on valmis panustama.

Inimesi, kes tänases Eestis on piisavalt pädevad õpetama nendes kolmes valdkonnas, on äärmiselt vähe. Oluline on koondada TTÜ magistrikava juurde parimad õppejõud ja spetsialistid ettevõtetest, et tekiks omalaadne nõukoda logistikaõppe kvaliteedi tagamiseks. Ilma tugeva magistriõppeta TTÜ-s jääb tarneahela juhtide, logistikute ja transpordi planeerijate järelkasv kogu riigis kesiseks. 

TTÜ eesmärk on pakkuda kvaliteetset magistriõpet logistika õppekava kõigil kolmel peaerialal, et luua uus põlvkond tegijaid, kelle teadmistesse ja oskustesse ettevõtjad usuvad. Iga Eesti ülikoolis õpetatava eriala puhul tekib alati küsimus, kas ei oleks soodsam ja mõttekam saata üliõpilased välisülikoolidesse, et nad saaksid omandada sealt parima hariduse, mida koduriigis edukalt rakendada. Vaadates maailma kaarti ja hinnates Eesti geograafilist asendit ning majanduskeskkonda, on loodetavasti just TTÜ see, kuhu teised riigid saadavad tulevikus enda logistikuid õppima.

 

 

Kommentaarid

Hele Hammer, AS Telema Eesti tegevjuht

Tänaseni on tarneahela juhtimise kursusi Eestis küllalt harva, veelgi vähem on olnud võimalust seda teemat ülikoolis süvendatult õppida. Olin kaasatud õppekava väljatöötamisse. Õppekava sai nii mitmekülgne ja põnev, et ka Telemast on sügisel vähemasti paar tarneahela juhtimise erialal magistriõppesse pürgijat.

 

Jaanus Murakas, PÜ E-Piim juhatuse esimees

Meie ettevõte vajab häid spetsialiste nii tarneahela juhtimise kui logistika alal. Arvestades TTÜ laiapõhjalist potentsiaali leian, et just seal oleks logistikavaldkonna magistriõppel võimalik areneda rahvusvahelisselt tunnustatud õppekavaks.

 

Enn Saar, Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liit, juhatuse liige

Naljalt ei leia enam majandusvaldkonda, kus on võimalik olla edukas ja konkurentsivõimeline ainult selle valdkonna teadmisi ja kogemusi rakendades. Edukad on need ettevõtted ja inimesed, kes oskavad oma tegevuses kasutada teiste valdkondade kogemusi ja võimalusi. Näiteks on logistikasüsteemide efektiivsuse võti peidus infotehnoloogia kasutamises, ärijutidele õpetakse üha põhjalikumalt psühholoogiat jne.

Rõõm on jälgida, kuidas ka Eesti kõrgkoolid on lõpuks võtnud suuna õppekavade kaasajastamisele ja loomisele, et tagada ülikoolide lõpetajate tasemel ettevalmistus valdkondades, mis on Eesti majandusarengule olulised. Positiivseks näitena väärib esiletõstmist uus tarneahelate juhtimise magistriõpe Tallinna Tehnikaülikoolis, kus lisaks logistika valdkonna ainetele on senisest suurem tähelepanu nii majanduse kui infotehnoloogia õppeainetel.

 Nii õpetatakse tänaseid ja tulevasi logistikuid ja tarneahelate juhte kuidas äriteavet hallata, visuaalset analüütikat rakendada, IKT lahendusi logitikas ja transpordiplaneerimises kasutada. Tarneahela juhi edu sõltub tänas päevas IT lahenduste tundmises ja nende oskuslikus kasutamises.

Urmas Roosimaa, Ramirent Baltic AS, Fleet Manager Baltic

Väga hea meel, et on leitud võimalus hakata alates sügisest magistritasemel logistikuid ja tarneahela juhte koolitama uuel õppekaval TTÜs, kuna praegu on keeruline antud alal leida täiendõpet ja korraliku erialase koolituse saamiseks peab kiikama piiri taha.

16.03.2012
Ava täisvaade